ניתוק ממים של משפחות חסרות אמצעים בשל חובות

בג"ץ 671/13 מזרחי נ' הרשות הממשלתית למים ולביוב

עו"ד: טלי ניר

 

ב-27.1.2013 עתרנו לבג"ץ יחד עם ארבע משפחות שנותקו מאספקת מים בשל חובות כספיים, שלא היה באפשרותן לשלם. העתירה הוגשה בדרישה להורות לתאגידי המים להפסיק את ניתוקי המים לבתים, עד לקביעת כללים בנושא.

בעתירה הוסבר, כי ניתוק צרכנים מאספקת מים נעשה שלא כדין, שכן על פי חוק תאגידי מים וביוב, תאגידי המים והביוב אינם רשאים לנתק צרכנים מאספקת מים בהיעדר כללים של רשות המים, אשר יסדירו את המקרים והתנאים בהם הם רשאים לעשות זאת. במשך 12 השנים שעברו מאז נחקק החוק לא הותקנו כללים אלו, למרות שהחוק קבע כי יותקנו בתוך חצי שנה.

בעתירה צוין כי שני תהליכים משמעותיים אירעו בשנים האחרונות במשק המים למשתמשים פרטיים: האחד – עלייה תלולה במחירי המים, והשני – ההפרטה, שהעבירה את הטיפול בגביית תשלומי המים מהעיריות לתאגידים. עליות המחירים הביאו לכך שיותר ויותר משפחות לא עמדו בתשלומי המים; העברת האחריות לידי התאגידים הביאה לכך שהמשפחות הללו מופקרות. בעתירה הובאו דוגמאות ועדויות של משפחות מדימונה ועד מגדל העמק, המספרות על ניתוקן ממים.

בעבר סייעו הרשויות המקומיות למשפחות מעוטות אמצעים שלא להגיע לכדי ניתוק ממים באמצעות סיוע כספי, שמיטת חובות, הסדר חובות וכיו"ב. אולם מאז שהסמכות לאספקת שירותי מים וביוב עברה לתאגידי המים והביוב, סיוע סוציאלי אינו מוסדר בחוק או בכללים ואינו ניתן בפועל במקרים רבים. מכיוון שבעת הגשת העתירה הכללים בעניין ניתוק או צמצום של אספקת מים טרם הותקנו, המצב בפועל היה שתאגידי המים והביוב המקומיים ניתקו מדי חודש אלפי תושבים מאספקת מים, ללא סמכות וללא בסיס חוקי. כל אחד מהתאגידים עשה דין לעצמו ופעל כראות עיניו. התוצאה של חריגת התאגידים מסמכותם הייתה פגיעה חמורה בשורה של זכויות יסוד חוקתיות: הזכות למים, הזכות לקיום בכבוד, הזכות לבריאות והזכות לשוויון, כמו גם בשלטון החוק.

בעת הגשת העתירה סירבה רשות המים, המפקחת על תאגידי המים והביוב ומי שהיתה אמורה לקדם את הסדרת הכללים, להורות לתאגידים להפסיק את הניתוקים עד אשר יותקנו הכללים בנושא. בעקבות הגשת העתירה, פעילות של האגודה עם פורום המים וארגונים נוספים, ומעורבות של חברי כנסת, חל מפנה של ממש בגישת הרשות, ובשלהי 2014 היא הודיעה כי תאסור על התאגידים לבצע ניתוקים מאספקת המים בשל חוב, אלא בהיתר מיוחד. הכללים המסדירים את נושא ניתוקי המים לחייבים נכנסו לתוקף בתחילת אפריל 2015, ולפיכך נמחקה העתירה.

העתירה

עדויות שהוגשו לבית המשפט על ניתוקי המים

תגובה מקדמית מטעם המדינה, אפריל 2013

בקשה לצו ביניים, ינואר 2015

החלטה, 26.1.2015

החלטה, 2.4.2015

 

הודעות לעיתונות:

להפסיק מידית את ניתוקי המים לחייבים חסרי אמצעים, ינואר 2015

עתירה לבג"ץ: לא לנתק בתים ממים עד לקביעת כללים בנושא, ינואר 2013

 

קישורים:

מים: תעריפים, חובות וניתוקים: זכותון בנושא הכללים החדשים בעניין ניתוקי מים, אפריל 2015

מנותקים מהעם, אתר שישים ואחת, 4.3.2013

פניתנו לרשות המים בנושא, דצמבר 2012

עוד על הזכות למים באתר האגודה

 

העתירה נכתבה בסיוע קרן טמיר

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות למים,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.