צילום: Trillia Fidei Bagwell

חופש המידע

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

חשיפתו של מידע חיונית לקיום שיח דמוקרטי בשאלות שעל סדר היום, ולהבטחת זכותו של כל אזרח להשפיע, על בסיס איתן ומוצק. האגודה לזכויות האזרח הייתה מיוזמי חוק חופש המידע שהתקבל בשנת 1998, ועל פיו לכל אזרח יש זכות לקבל מידע מרשויות המדינה, הן על נושאים בעלי עניין ציבורי והן בנושאים הנוגעים לו באופן אישי.

הכל

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט