בעקבות פניית האגודה מתפרסמים הדיונים בתלונות נגד קבלני ההוצאה לפועל

בספטמבר 2012 שלחה עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה לזכויות האזרח לרשות האכיפה והגבייה בקשת חופש מידע בעניין הטיפול בתלונות נגד קבלני ביצוע בהוצאה לפועל. בין היתר ביקשה עו"ד סוצ'יו לקבל מידע על תלונות שהוגשו נגד קבלני הביצוע ופרוטוקולים של "ועדת האישורים", שדנה בתלונות נגד הקבלנים, וציינה כי זהו מידע שעל הרשות לפרסם באופן יזום.

רשות האכיפה והגבייה ביקשה כ-2,000 ש"ח דמי טיפול בבקשה. אולם בתגובה לפרסומו של דוח האגודה "חוק וסדר בע"מ", העוסק בהפרטה של שירותי אכיפת החוק ובכללם ההוצאה לפועל, הודיעה הרשות כי "התקבלה החלטה, לפיה החלטות הועדה יפורסמו באתר הרשות." לאחרונה אכן החלו הפרוטוקולים להתפרסם באתר הרשות, ואפשר לעיין בהם כאן: http://www.eca.gov.il/index2.php?id=345&lang=HEB

להלן פניית האגודה מספטמבר 2012.

 

 11 בספטמבר 2012

 

לכבוד
הממונה על יישום חוק חופש המידע
רשות האכיפה והגבייה
רח' כנפי נשרים 24
ירושלים 95464
בפקס: 02-6664751 ובדוא"ל: meida@eca.gov.il

 

שלום רב,

 

הנדון: בקשה לפי חוק חופש המידע, התשנ"ח-1998

 
1. הריני לפנות אליך בבקשה לקבל מידע בנוגע לטיפול בתלונות כנגד בעלי תפקיד בהוצאה לפועל (קבלי הוצאה לפועל). בעמ' 16 לדו"ח לשנת 2011 של רשות האכיפה והגבייה מופיע המידע הבא: בשנת 2011 הוגשו 60 תלונות כנגד בעלי תפקיד. הועדה התכנסה 7 פעמים במהלך השנה ודנה ב-28 תלונות, בעקבותיהן הושעו 4 בעלי תפקיד  מביצוע הליכים מבצעיים לתקופות קצובות".

2. להלן פירוט המידע שנבקש לקבל:

א. פירוט של התלונות שהוגשו כנגד בעלי תפקיד ובכלל זה תוכן התלונה ונושאה.

ב. האם הוגשו מספר תלונות כנגד אותו בעל תפקיד? כמה תלונות וכנגד כמה בעלי תפקידים? מה היו תוצאות הטיפול בתלונות אלו?

ג. מהנתונים עולה כי 32 תלונות לא נידונו על ידי הוועדה. נבקש לקבל פירוט לגבי כל אחת מ-32 התלונות, מדוע לא נידונה התלונה?

ד. נבקש לקבל את פרוטוקול הדיונים של הוועדה ב-28 התלונות שנידונו בפניה.

ה. לגבי 4 בעלי התפקידים שהושעו לתקופות קצובות, נבקש לדעת מהי תקופות ההשעיה של כל אחד מבעלי התפקידים ומה הייתה עילת ההשעיה.

ו. לכמה בעלי תפקידים בוטלו האישורים ב-5 השנים האחרונות כתוצאה מתלונה שהוגשה לוועדה?

3. לטעמנו מדובר במידע שיש לפרסמו באופן יזום והוא אינו מחייב תשלום אגרה על פי חוק חופש המידע. אולם במידה ונדרש תשלום אגרה, נבקשך לשלוח אלינו שובר לתשלום בדואר.

4. נודה לתגובתכם במסגרת הזמן הקצוב בחוק (30 ימים).

 

 בברכה,

 אן סוצ'יו, עו"ד

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש המידע

סגור לתגובות.