עתירת חופש מידע: אדמות מדינה בגדה המערבית

צילום: פיראס עלמיצילום: פיראס עלמי

עת"מ 40223-03-10 "במקום" – מתכננים למען זכויות תכנון נגד המינהל האזרחי בגדה המערבית

עו"ד: נסראת דקואר, אבנר פינצ'וק

 

ב-23.3.10 הגישו האגודה לזכויות האזרח ובמקום – מתכננים למען זכויות תכנון לבית המשפט לעניינים מינהליים בירושלים עתירה מינהלית על פי חוק חופש המידע. בעתירה התבקש בית המשפט להורות למינהל האזרחי, למפקד כוחות צה"ל בגדה המערבית ולמשרד הביטחון, למסור לארגונים נתונים על היקף האדמות בגדה המערבית, ובמיוחד בשטח C, המוגדרות כאדמות מדינה, ועל הקצאתן לשימושים שונים. העתירה הוגשה לאחר שנה של עיכובים במסירת המידע.

במהלך הדיונים טענה המדינה שאין ברשות המינהל האזרחי נתונים מדויקים לגבי ההיקף הכולל של אדמות המדינה בגדה המערבית או באזור C, וגם לא לגבי היקף ההקצאות לגורמים השונים. המינהל האזרחי טען שאיתור המידע הנוגע להקצאות בלבד ידרוש ממנו השקעה של כ-2,000 ימי עבודה, וביקש לדחות את העתירה על רקע היקף העבודה הבלתי סביר.

הארגונים העותרים הציעו פשרה שבמסגרתה, בנוסף למידע הנקודתי והחלקי שהומצא במהלך הדיונים בנוגע להקצאות לגורמים ישראליים, המדינה תמציא להם נתונים על הקצאת אדמות מדינה לגורמים פלסטיניים לאורך שנות הכיבוש. בלחץ בית המשפט, המשיבים הסכימו להצעת הפשרה וניתן לה תוקף של פסק דין.

העתירה

כתב תשובה מתוקן (עם פירוט חלקי של הקצאות לגורמים ישראליים), דצמבר 2011

פרוטוקול ופסק דין, ינואר 2012
 

מידע נוסף שהעבירה המדינה לעותרים במסגרת ההליכים בעתירה:

נתונים על הקצאת אדמות לפלסטינים בשטח C

נהלים רלבנטיים: רשימת נהלים רלבנטיים; נוהל הקצאת אדמות מדינה לצרכי האוכלוסיה הערבית באזור יהודה ושומרון; צוות לתיחום אדמות מדינה באיו"ש (צוות "קו כחול") – נוהלי עבודה; צוות לבדיקת איתורים באדמות סקר – נוהלי עבודה

נהלים רלבנטיים: נוהל הגשת בקשות לקידום הליכי תכנון; נוהל פעולת אג"מ-מב"ת להקצאת אדמות מדינה לצרכי התיישבות

 

קישורים:
דף מידע: היקף אדמות המדינה בשטחים והקצאתן לגורמים שונים, אפריל 2013

חיים לוינסון, מאז 1967|| 0.7% מאדמות המדינה בגדה הוקצו לפלסטינים, הארץ, 28.3.2013

חיים לוינסון, תצהיר חשף: למדינה אין מידע על אדמות הגדה שבבעלותה, הארץ, 2.1.2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חופש המידע,שונות

סגור לתגובות.