חופש המידע

שקיפות במועצת מינהל מקרקעי ישראל

האגודה לזכויות האזרח יזמה דיון בוועדת השקיפות של הכנסת (הוועדה המיוחדת המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפות לציבור) בראשות חברת הכנסת סתיו שפיר, בנושא השקיפות במועצת מקרקעי ישראל. בפנייה ששלחה האגודה לוועדה לקראת הדיון הסביר עו"ד גיל גן-מור, מנהל היחידה לזכויות חברתיות וכלכליות וראש תחום הזכות לדיור באגודה, כי להחלטות המתקבלות במועצת מקרקעי ישראל יש השלכות מרחיקות לכת על מדיניות המקרקעין בישראל, על אופן חלוקת משאב הקרקע ועל הנגישות השווה של הציבור לקרקעות ולדיור. למרות החשיבות הרבה של הנושאים הנדונים במועצה, היא גוף מאוד לא שקוף. גם בעניין שיתוף הציבור פעילות המועצה לוקה בחסר. בפנייה הובאו שורה של המלצות שקידומן יבטיח שקיפות ושיתוף הציבור.

בעקבות הדיון בוועדת השקיפות החלה לאחרונה רשות מקרקעי ישראל לפרסם את כל תמלילי ישיבות מועצת מקרקעי ישראל באתר האינטרנט של המועצה: http://www.mmi.gov.il/static/protokolim.asp. בדיון הובטח לפרסם גם את תמלילי ועדות המשנה וישיבות ההנהלה, אך אלה טרם הועלו לאתר.

פניית האגודה לוועדת השקיפות, דצמבר 2015

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,חופש המידע,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.