הזכות לקיום בכבוד: קיצוץ גמלאות הבטחת הכנסה

בג"ץ 888/03 רובינובה נגד המוסד לביטוח לאומי ("בג"ץ הקיום בכבוד")

עו"ד: שרון אברהם-ויס

האגודה לזכויות האזרח, התנועה למלחמה בעוני ועמותת מחוייבות הגישו עתירות לבג"ץ נגד הסעיפים בחוק ההסדרים לשנת 2003, ששינו את תנאי הזכאות להבטחת הכנסה והפחיתו את סכום הגמלה. הקיצוץ הביא רבים מהנזקקים לגמלאות לעוני קשה, תוך פגיעה אנושה בזכותם החוקתית לקיום אנושי בכבוד. בדיון בבג"ץ הכירו נציגי המדינה בזכות לקיום מינימלי בכבוד, אך טענו כי הקיצוץ אינו יורד מתחת למינימום זה. הארגונים הגישו לבג"ץ חוות דעת מקצועיות שמהן עולה, כי המדינה עצמה כבר הגדירה בעבר את סף המינימום לקיום בכבוד, וכי על-פי הקריטריונים של המדינה עצמה, רמת הקצבאות יורדת מתחת לסף המינימום.

בדיון בעתירות בינואר 2004 ביקרו שופטי בג"ץ בחריפות את המדינה על התחמקותה מלקבוע סף לקיום אנושי בכבוד, והוציאו צו על תנאי המחייב אותה לקבוע בתוך 10 ימים סטנדרט לקיום אנושי בכבוד כמתחייב מחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. במרץ 2004, בעקבות החלפת ההרכב שדן בעתירה, החזיר בג"ץ את הדיון לנושא חוקתיות הקיצוץ בקצבאות הבטחת הכנסה. בדצמבר 2005 נדחתה העתירה ברוב של 6 שופטים (מול דעתו החולקת של השופט אדמונד לוי). עם זאת, בית המשפט הכיר בזכות לקיום בכבוד כזכותו החוקתית של כל תושב בישראל, ובסמכותו של בית המשפט לאכוף אותה על המדינה.

העתירה

תגובה מקדמית מטעם המשיבים, מאי 2003

טיעון משלים מטעם העותרים, יולי 2003
טיעון משלים – נספח I
טיעון משלים – נספח II
טיעון משלים – נספח III
טיעון משלים – נספח IV
טיעון משלים – נספח V

עיקרי טיעון מטעם העותרים, מרץ 2004

תצהיר תשובה מטעם המשיבים (1)

תצהיר תשובה מטעם המשיבים (2), מאי 2004

תגובה לתצהיר התשובה מטעם העותרים, יולי 2004

עיקרי טיעון מטעם המשיבים, נובמבר 2004

פסק הדין, 12.12.2005

 

הודעות לעיתונות:

צמצום גמלאות הבטחת הכנסה יפגע בעשרות אלפי משפחות, ינואר 2003

הקיצוץ בגמלאות הבטחת הכנסה יחול מסוף חודש יוני ולא רטרואקטיבית, מאי 2003

הקיצוץ בגמלאות הבטחת הכנסה יורד מתחת למינימום שהמדינה עצמה גיבשה, ספטמבר 2003

גם למעוטי יכולת יש זכות לקיום בכבוד, נובמבר 2003

בג"ץ למדינה: לקבוע בתוך 10 ימים סטנדרט לקיום אנושי בכבוד, ינואר 2004

משרד האוצר מעמיד עצמו מעל החוק ומתחמק מאחריותו לגורל השכבות המוחלשות, פברואר 2004

בג"ץ למדינה: לנמק מדוע לא יבוטל הקיצוץ בהבטחת ההכנסה, מרץ 2004

יותר עניים – פחות רשת בטחון, מאי 2004

כבוד האדם אינו נעצר על מפתנו של האדם החי בעוני, יולי 2004

העתירות נגד הקיצוץ בגמלאות הבטחת ההכנסה – לקראת הכרעה, דצמבר 2004

בג"ץ "קיום אנושי בכבוד" הגיע אל נקודת הסיום, דצמבר 2005

 

קישורים:

דף מידע: הזכות לקיום בכבוד

מאמר: מגבלות הכנסת

מאמר: אקטיביזם חקיקתי וקיום בכבוד

על פסק הדין, מאתר ynet

על פסק הדין, מאתר nrg

על פסק הדין, מאת אורית קמיר

על פסק הדין, מאת פרופ' דני גוטוויון, ב-ynet

על פסק הדין, מאת יובל אלבשן, ב- nrg

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),זכויות חברתיות,קצבאות קיום

סגור לתגובות.