הקפאת הטיפול בבקשות למעמד של בני זוג ממוצא פלסטיני ("חוק האזרחות")

בג"ץ 4022/02 אוזר נגד שר הפנים; בג"ץ 8099/03 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים; בג"ץ 544/07 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים

בשנת 2002 החליטה הממשלה להקפיא את כל הליכי ההתאזרחות של בני זוג זרים ממוצא פלסטיני. הקפאה גורפת של הטיפול בכל הבקשות, חדשות כישנות, פגעה פגיעה מרחיקת לכת וחסרת הבחנה בזכות לחיי משפחה של עשרות אלפי אזרחים ישראלים. מטבע הדברים, הפגיעה העיקרית של החוק היא במיעוט הערבי בישראל, המקיים קשרי משפחה ונישואין עם הציבור הפלסטיני שבשטחים.

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד החלטת הממשלה, אך בעוד העתירה מתבררת בבית המשפט התקבל בכנסת, בסוף יולי 2003, חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג-2003, המעגן בחקיקה את החלטת הממשלה על ההקפאה. האגודה עתרה לבג"ץ נגד החוק וטענה כי הוא מפלה את אזרחי ישראל הנשואים לפלסטינים ובכך פוגע בזכות לשוויון, וכי הוא פוגע בזכות לחיי משפחה, שהיא זכות יסוד. העתירה נדונה בפני הרכב של 13 שופטים, יחד עם עתירות אחרות התוקפות את החוק.

בחודש מאי 2006 דחה בג"ץ את העתירות, ברוב של שישה שופטים מול חמישה, בקובעו שהחוק משרת תכלית ביטחונית זמנית. עם זאת קבעו רוב שופטי ההרכב, כי החוק אינו חוקתי משום שהוא פוגע קשות בזכויותיהם החוקתיות של אזרחי ישראל לחיי משפחה ולשוויון. אלא שמאז, על אף הביקורת שמתח בג"ץ על החוק, ועל אף טענות המדינה כי מדובר בהוראה זמנית בלבד, הוארך תוקף החוק שוב ושוב. תחולתו אף הורחבה, וכעת הוא מונע גם את הסדרת מעמדם של בני משפחה של אזרחים ישראלים שמוצאם באיראן, בלבנון, בסוריה ובעיראק או באזורי סיכון אחרים, שהממשלה רשאית להוסיף ולקבוע בצו. כמו כן נקבע שתושבי רצועת עזה לא יוכלו לרכוש עוד מעמד בישראל, אף לא במסגרת החריגים שבחוק.

בפני בג"ץ הובאו ארבע עתירות בדרישה לביטול החוק, ביניהן עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח בינואר 2007. העתירות האחרות הוגשו על ידי ח"כ זהבה גלאון, עדאלה והמוקד להגנת הפרט, והדיון בכולן אוחד. במקביל לדיון בעתירות ניסתה המדינה לשנות את חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, כך שחוק האזרחות "ישוריין" כדי להגביל את אפשרות בג"ץ לפסול אותו.

ב-11.1.2012 דחה בג"ץ את העתירות ברוב של שישה (המשנה לנשיאה ריבלין והשופטים גרוניס, נאור, רובינשטיין, מלצר והנדל) מול חמישה (הנשיאה ביניש והשופטים לוי, ארבל, ג'ובראן וחיות).

כתבי בית דין:

בג"ץ 4022/02 (העתירה נגד החלטת הממשלה על ההקפאה):

העתירה

עתירה מתוקנת

עיקרי טיעון

פסק הדין

בג"ץ 8099/03 (העתירה נגד "חוק האזרחות"):

העתירה

תגובת המדינה

השלמת טיעון מטעם העותרים

בקשה למתן פסק דין

החלטת בג"ץ מיום 14.12.04

תגובת העותרים לטיעון המשלים מטעם המשיבים

תשובה מטעם המשיבים

פסק הדין

בג"ץ 544/07 (העתירה נגד הארכת תוקף החוק)

עתירה מתוקנת

פסק הדין

הודעות לעיתונות:

"חוק האזרחות": הוראת השעה ה"זמנית" נכנסת לשנתה העשירית, אפריל 2013

בג"ץ נכשל כישלון חרוץ בהגנה על זכויות אדם בסיסיות, ינואר 2012

8 שנים, 11 דיונים. אלפי אזרחים ערבים עדיין ממתינים לישועה מבג"ץ, מרץ 2010

בג"ץ יקבע: האם "חוק האזרחות" עומד במבחן חוקי היסוד, מרס 2009

חוק האזרחות ה"זמני" הוא נגע מוסרי, הפוגע בזכות למשפחה ובזכות לשוויון, יולי 2008

צו על תנאי בעתירות לביטול חוק האזרחות, מאי 2008

לבטל את חוק האזרחות, הפוגע אנושות בזכות לחיי משפחה, מאי 2007

לבטל את חוק האזרחות, שתוקפו הוארך השבוע בשלושה חודשים נוספים, ינואר 2007

לפסוק בעתירות נגד הקפאת הליכי הענקת המעמד לבני זוג פלסטינים, מאי 2006

דחיית העתירות לביטול חוק האזרחות – יום עצוב לדמוקרטיה הישראלית, מאי 2006

הנשיא ברק על חוק האזרחות: מדובר בזכות לחיי משפחה מול הזכות לביטחון, פברואר 2006

התיקון לחוק האזרחות – קוסמטי בלבד; הוראת השעה תישאר גזענית ופגומה, יולי 2005

האגודה מבקשת משופטי בג"ץ לפסוק בעניין חוק האזרחות, פברואר 2005

למרות התיקון המוצע לחוק האזרחות, הוראת השעה תישאר גזענית ופגומה, ינואר 2005

התיקון לחוק האזרחות – חקיקה גזענית, יולי 2004

התיקון לחוק האזרחות פוגע בזכויות אדם חוקתיות ומנוגד לאמנות בינ"ל, נובמבר 2003

לבטל את התיקון הגזעני לחוק האזרחות והכניסה לישראל, ספטמבר 2003

התיקון לחוק האזרחות והכניסה לישראל גזעני ופסול, אוגוסט 2003

לבטל את החלטת משרד הפנים להקפיא את הטיפול בבקשות להתאזרחות, מאי 2002

 

קישורים:

13 שופטי העליון ידונו בביטול תיקון חוק האזרחות, יובל יועז, הארץ, 12.11.03

כיוון שמדובר בחוק זמני, 13 השופטים יוכלו להתחמק מהכרעה, יובל יועז, הארץ, 20.1.04

מדינה או משפחה? ד"ר גיא דוידוב, ד"ר יונתן יובל, ד"ר אילן סבן, ד"ר אמנון רייכמן, "הארת דין" א(2), יוני 2004

גם עביר היא דסדמונה, עו"ד עודד פלר, אוגוסט 2004

מאמר המערכת של "הארץ" – המלצה ביטחונית, חקיקה גזענית, 18.1.05

לאומנות חוקתית, עו"ד עאזם בשארה, יוני 2006

הערות האגודה לתזכיר חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ז-2006, דצמבר 2006

נייר עמדה של המוקד להגנת הפרט, דצמבר 2006

מאוהב לאויב: צדק, אמת, יושר ושכל ישר בין ישראל לאוטופיה בבג"ץ חוק האזרחות, אייל גרוס, "המשפט", 23, מרץ 2007

דמוקרטיה, ביטחון ומה שביניהם, פרופ' ברק מדינה, הפקולטה, 10, 2008

‏חוק האזרחות בבג"ץ: "החוק רומס זכויות אדם", וואלה, 2.3.10

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אזרחות ותושבות,גזענות ואפליה,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחיי משפחה,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.