by: Emily Schneider

הזכות לחינוך

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לחינוך הכנסו לאתר החדש שלנו.

לכל ילד יש זכות לקבל השכלה בסיסית, ולרכוש את המיומנויות האנושיות והחברתיות שיאפשרו לו לספק את צרכיו בעתיד ולהיות אזרח עצמאי. החוק בישראל מחייב את כל הילדים מגיל 5 עד 18 לבקר בבית-ספר, ומבטיח חינוך על חשבון המדינה; ואולם במימוש הזכות בולט אי-השוויון בין תלמידים ממגזרים שונים.

זכויות חברתיות – דף ראשי

הכל

מאמרים

חדשות

בבתי המשפט