נייר מחברת שעליו כתוב "80:20". CC BY-NC: Thomas-M

ייצוג הולם

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות המיעוט הערבי הכנסו לאתר החדש שלנו.

החובה למתן ייצוג הולם לערבים במוסדות המדינה ובשירות הציבורי נגזרת מזכותם החוקתית של האזרחים הערבים בישראל לשוויון. לפי חובה זו, על הממשלה ועל כל בעלי הסמכות למינוי נציגים בגופים ציבוריים לדאוג לייצוג הולם של האוכלוסייה הערבית בגופים אלה.

זכויות המיעוט הערבי – דף ראשי

הכל

חדשות

בכנסת

בבתי המשפט