לבטל את "חוק ההדחה"

בג"ץ 10214/16 ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין נ' הכנסת

עו"ד: חסן ג'בארין ונדים שחאדה (עדאלה), דן יקיר, דבי גילד-חיו וגיל גן מור (האגודה לזכויות האזרח)

 

ב-28.12.2016 עתרה האגודה לזכויות האזרח יחד עם עדאלה ובשם ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין נגד "חוק ההדחה". החוק הוא תיקון לחוק יסוד: הכנסת, המאפשר ל-90 חברי כנסת להדיח חבר כנסת מכהן, אם הם סבורים כי יש במעשיו, במפורש או במשתמע, הסתה לגזענות או תמיכה במאבק מזוין של מדינת אויב או ארגון טרור נגד ישראל. הדחה כזו אינה טעונה אישור של בית משפט.

בעתירה טענו כי התיקון בטל משני טעמים: ראשית, הוא מהווה שינוי של העיקרון הקבוע בסעיף 4 לחוק יסוד: הכנסת, שלפיו הכנסת תיבחר בבחירות כלליות ושוות. שינוי של סעיף זה צריך להתקבל ברוב חברי הכנסת (61 ח"כים) בכל שלושת הקריאות, ואולם החוק עבר בקריאה ראשונה ברוב רגיל בלבד ולא ברוב הנדרש.

שנית, התיקון לא חוקתי שכן הוא פוגע בזכויות חוקתיות, בזכות לבחור ולהיבחר, בחופש הביטוי הפוליטי ובזכות הייצוג והשוויון של המיעוט הערבי. התיקון מייצר מנגנון לא לגיטימי של משפט עמיתים, שבו הרוב הפוליטי שופט את יריביו הפוליטיים מהמיעוט על בסיס השקפותיהם, ובכך פוגע בעקרונות בסיסיים של משטר דמוקרטי ובהפרדת הרשויות. נטען כי השימוש בסמכות המכוננת נעשה לצורך ניגוח פוליטי של חברי הכנסת הערבים ועקיפת ההגבלות והמנגנונים שנקבעו בסעיף 7א לחוק היסוד, המאפשרים פסילת מועמדות של מועמד בבחירות.

עוד נטען כי אין הצדקה לתיקון החוקתי. יש כבר בחוק כלים להתמודדות עם מצבי קיצון, כמו הדחה בעקבות פסק דין בתיק פלילי שיש בו קלון והליכים הנתונים לוועדת האתיקה של הכנסת. התועלת השולית הנוספת מהתיקון החדש לא מוצדקת לנוכח הסכנות הרבות בכך שהוא ינוצל למשפטי שדה ולהליכי בזק להדחת ח"כים על בסיס פעולות וביטויים שאינם אסורים, בעיקר נגד חברי הכנסת הערבים, ויוביל לצמצום זכות הייצוג של המיעוט הערבי בכנסת ואף למשבר חוקתי חריף.

ב-27.5.18 דחה הרכב מורחב של בג"ץ פה אחד את העתירות.

בית המשפט דחה את הטענה כי הכנסת לא עמדה בהוראת השריון שבסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת.

בית המשפט קבע כי חוק ההדחה פוגע בזכות לבחור ולהיבחר ואף בחופש הביטוי הפוליטי של חברי הכנסת, ואולם הפגיעה בזכויות הנגרמת כתוצאה מחוק ההדחה אינה מצדיקה את הפעלת הדוקטרינה בדבר תיקון חוקתי שאינו חוקתי, בהינתן תכליתה של סמכות הפסקת הכהונה וכן בהינתן מנגנוני האיזון שנקבעו בחוק ההדחה לצורך הפעלתה.

בית המשפט הוסיף וקבע כי אמות המידה שנקבעו בפסיקה לעניין הפעלת המנגנון הקבוע בסעיף 7א לחוק היסוד (פסילת מועמדים מהשתתפות בבחירות) ינחו את הכנסת גם לצורך הפעלת המנגנון הקבוע בחוק ההדחה. כלומר – שהפעלת סמכות ההדחה תעשה באופן דווקני ומצומצם, ולא תופעל אלא במקרי קיצון חריגים שבחריגים, על בסיס ראיות "ברורות, חד-משמעיות ומשכנעות", וכי נדרשת "מסה קריטית" של ראיות כאלה על מנת להצדיק את הפסקת הכהונה.

העתירה

תצהירו של ח"כ ד"ר יוסף ג'בארין

תגובה מטעם המדינה, מאי 2017

תגובה מקדמית מטעם הכנסת, מאי 2017

החלטה, 21.5.2017

עיקרי טיעון מטעם המדינה, נובמבר 2017

עיקרי טיעון מטעם העותרים, נובמבר 2017

פסק הדין, 27.5.2018

 

הודעות לעיתונות:

ח"כ יוסף ג'בארין, עדאלה והאגודה עתרו לבג"ץ נגד חוק ההדחה, דצמבר 2016

 

קישורים:

רועי פלד, ביהמ"ש שם לב שזה חוק נגד ערבים בלבד?, 28.5.2018, הארץ

בג"ץ אישר את החוק להדחת ח"כים, 27.5.2018, ישראל היום

רויטל חובל, שופטי בג"ץ הכשירו את החוק המאפשר להדיח חבר כנסת מכהן: "יש בו איזונים ובלמים", 27.5.2018, הארץ

איתמר לוין, בג"ץ אישר את חוק ההדחה, 27.5.2018, news1

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: בבתי המשפט,דמוקרטיה,הזכות לבחור והזכות להיבחר,זכויות המיעוט הערבי,יוזמות אנטי-דמוקרטיות,ייצוג הולם,עוד

סגור לתגובות.