ייצוג הולם לערבים בוועדות בעניין חלוקת הכנסות ושטחי הרשויות המקומיות בנגב

בג"ץ 8501/13 האגודה לזכויות האזרח בישראל נ' שר הפנים

עו"ד: נסרין עליאן

 

ביולי 2013 הודיע משרד הפנים על הקמת שלוש ועדות חקירה לבחינת גבולותיהן המוניציפליים של מועצות אזוריות ומועצות מקומיות בנגב, ובפרט, השליטה של מועצות אלה באזורים "מניבי הכנסות" דוגמת אזורי תעשייה, תיירות ותשתיות. הוועדות הוקמו במטרה לקדם צדק חברתי בין היישובים בנגב, שהעניים ביותר מביניהם הם היישובים הבדואים. הן עשויות להמליץ על שינוי הגבולות המוניציפאליים, כך שיאפשרו חלוקת הכנסות שוויונית יותר בין מועצות שונות בנגב. לכל אחת מוועדות החקירה מונו 7 חברים – אף לא אחד מהם ערבי.

ב-17.12.2013 עתרה האגודה לזכויות האזרח לבג"ץ נגד שר הפנים, בדרישה להכליל ערבים בוועדות החקירה. בעתירה נטען כי אל מול הטענות המוצדקות בדבר חלוקת קרקעות בלתי הוגנת בין מועצות אזוריות חקלאיות לעיירות פיתוח, יש לתת את הדעת גם על הרשויות הערביות-בדואיות שבאזור, הסובלות מהקיפוח החריף ביותר: בתחומן אין כלל אזורי תעשייה או תיירות מניבי ארנונה, גם לא מתקני תשתיות או מתקנים ציבוריים אחרים. בעתירה צוין גם כי אי מינוי ערבים לוועדות מהווה הפרה של חובת הייצוג ההולם לאזרחים ערבים בגופים ציבוריים ובוועדות ציבוריות.

בעקבות הגשת העתירה הודיע משרד הפנים כי צורפו שני חברים ערבים לשתיים מבין שלוש הוועדות, וכחודש לאחר מכן – כי צורף חבר ערבי לוועדה השלישית. לפיכך מחקה האגודה את העתירה, מבלי להתייחס לשאלה אם צירופם של החברים הערבים מקיים באופן מלא ומהותי את החובה למתן ייצוג הולם לערבים בוועדות, וזאת בין היתר לנוכח העובדה שלא מונו נשים ערביות לחברות בוועדות.

העתירה

תשובת הפרקליטות לעתירה, 1 בינואר 2014

החלטה, 2.1.2014

הודעת עדכון מטעם המשיב, פברואר 2014

הודעה על מחיקת העתירה, פברואר 2014
 

הודעות לעיתונות:

הישג לאגודה: אל ועדות החקירה של משרד הפנים צורפו חברים ערבים, ינואר 2014

צדק חלוקתי וביטול האפליה – החלטה ליהודים בלבד?, דצמבר 2013

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,ייצוג הולם

סגור לתגובות.