הימנעות מחקירה במקרים של הרג אזרחים פלסטינים על-ידי כוחות הביטחון

 

בג"צ 9594/03 בצלם – מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים נגד הפרקליט הצבאי הראשי
עו"ד: לימור יהודה, נעה שטיין, פאטמה אלעג'ו

האגודה לזכויות האזרח וארגון בצלם עתרו בשנת 2003 לבג"ץ נגד הפרקליט הצבאי הראשי, בדרישה להורות לפצ"ר לחזור ולקיים חקירות מצ"ח במקרים בהם אחראים כוחות צה"ל להריגתם של אזרחים פלסטינים שלא לקחו חלק בלחימה במהלך פעילות צה"ל בשטחים. העתירה הוגשה בעקבות אימוצה של מדיניות חדשה עם פרוץ האינתיפאדה השנייה, ולפיה הפסיק צה"ל לקיים חקירות מצ"ח במקרי פגיעה באזרחים בלתי מעורבים, והמיר זאת בבירור באמצעות תחקירים מבצעיים. בעתירה נטען כי חובת החקירה נגזרת מהזכות לחיים, וכי הימנעות ממנה מהווה הפרה של זכות זו. התוצאה מאימוצה של מדיניות זו היא, כי אך מיעוט ממקרי ההרג של אזרחים על-ידי כוחות צה"ל נחקרים.

בכתבי הטענות פירטו העותרות מדוע אין כל אפשרות שתחקיר מבצעי או חקירה אחרת, המתבצעים על-ידי הכוחות הלוחמים או מי משרשרת הפיקוד הממונה עליהם, יענה על הדרישה של "חקירה עצמאית ובלתי-תלויה".

ביום 26.2.2008 הגישו הארגונים העותרים בקשה למתן פסק-דין, שלא נענתה.

בהודעה שהגיש המשיב ביום 4.4.2011 נמסר, כי החליט לאחרונה לשנות מהמדיניות הנוהגת, וכי מעתה ואילך, כל מקרה בו ייהרג אזרח כתוצאה מפעולה של כוחות צה"ל יביא לפתיחה מיידית בחקירת מצ"ח. עם זאת, הוא הבהיר כי במקרים בהם הפעילות במהלכה נהרג האזרח היא בעלת אופי לחימתי של ממש, יוותר המנגנון הקיים על כנו. העותרות בירכו כמובן על הודעה זו בדבר שינוי המדיניות. ואולם, למרבה הצער ההודעה אינה מבשרת על שינוי בעמדתו המהותית של הפצ"ר, לפיה במצב ביטחוני אחר (שלא הוגדר מהו) לא מתקיימת חובת חקירה זו. העמדה אף מותירה סימני שאלה רבים באשר לאופן יישום שינוי המדיניות, ולפיכך אינה עונה על הסעד המהותי שהתבקש בעתירה.

ב-21.8.2011 דחה בג"ץ את העתירה. שופטי בג"ץ קבעו כי העתירה התייתרה בעקבות השינוי במדיניות החקירות באפריל 2011. לצד זאת, הדגישו השופטים את מרכזיות חקירת הרג אזרחים לשמירה על הזכות לחיים ואת חובתו של הצבא לחקור כל מקרה הרג של פלסטינים המעורר חשד להפרת חוק.

 

העתירה

תגובה מטעם פרקליטות המדינה, דצמבר 2003

הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה, יולי 2004

תגובת העותרים להודעה המשלימה מטעם המשיב, דצמבר 2004

הצעת האגודה לייעול תהליך קבלת החלטות על פתיחה בחקירות, אוגוסט 2005

הודעה משלימה מטעם פרקליטות המדינה, נובמבר 2005 (כולל נוהל חדש)

תגובת העותרים להודעה המשלימה השנייה מטעם המשיב, ינואר 2006

רשימת אסמכתאות מטעם העותרים, אפריל 2006

השלמת טיעון מטעם העותרים, מאי 2006

בקשה למתן פסקדין, פברואר 2008

הודעה מעדכנת מטעם המשיב, אפריל2011

תגובה מטעם העותרים להודעת העדכון מטעם המשיב, מאי2011

פסק הדין, אוגוסט 2011

 

הודעות לעיתונות:

לפתוח בחקירות מצ"ח בנוגע לנסיבות הריגתם של אזרחים פלסטינים, אוקטובר 2003

בג"ץ: נתוני צה"ל באשר לחקירת מקרי הריגת פלסטינים אינם מספקים, ינואר 2004

צה"ל נמנע מלספק נתונים באשר להריגת אזרחים פלסטינים, דצמבר 2004

בג"ץ לצבא: גבשו מנגנון חלופי לפתיחה בחקירה במקרי הרג אזרחים פלסטינים, יולי 2005

שינוי מדיניות החקירות מבורך, אולם עליו להיות קבוע, אפריל 2011

בג"ץ: חובת הצבא לחקור כל מקרה הרג של פלסטינים המעורר חשד להפרת חוק, אוגוסט 2011

 

קישורים:

טבלה – פניות בצלם והאגודה לזכויות האזרח לפתיחה בחקירת מצ"ח

דוח בצלם: חוסר אחריות – חוסר אחריות: מדיניות הצבא שלא לחקור הרג פלסטינים בידי חיילים, ספטמבר 2010

צה"ל הודיע על שינוי במדיניות חקירותיו, הארץ, 6.4.11

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחיים ולשלמות הגוף,זכויות האדם בשטחים הכבושים,חקירת מקרי מוות

סגור לתגובות.