זכויות חברתיות: הזכות לדיור נאות

הביטוי "הזכות לדיור" מעורר לעתים רתיעה שאינה מובנת. מדוע קל יותר לקבל את הרעיון שלכל אדם זכות להתהלך חופשי או זכות להפגין, וקשה לקבל שיש לו או לה זכות לדיור? מדוע נראה לנו מובן מאליו שעל המדינה לאפשר חינוך לכל ילד, אך אין זה כה ברור שעל המדינה לדאוג לכך שלכל ילד תהיה קורת גג? מדוע קל להבין שבריאות היא זכות אדם ולא מצרך, ולכן חובה להבטיח טיפול רפואי ותרופות גם למי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, אך קשה יותר להבין שגם דיור הוא זכות אדם, ולא רק נדל"ן, ולכן יש להבטיח קורת גג נאותה גם למי שהפרוטה אינה מצויה בכיסו, ושאינו יכול לעמוד בעלויות הדיור בשוק הפרטי?

ייתכן מאוד שהרתיעה שמעורר הביטוי "הזכות לדיור" מקורה בכך שמושג זה טרם התקבע בשיח הציבורי והמשפטי, ולכן הוא מעורר הרבה מאוד תמיהות וסימני שאלה. אחת המטרות העיקריות שלנו היא לצקת תוכן ברור וקונקרטי במונח "הזכות לדיור", ולהראות כיצד היא באה לידי ביטוי בהיבטים שונים של מדיניות הדיור הישראלית, ובהשוואה למדיניות דיור במדינות מפותחות אחרות.

הזכות לדיור היא מקור להעצמה בעבור מחוסר הדיור: היא יכולה להגן על האדם נגד החלטות שלטוניות שפוגעות בקורת הגג שלו; היא מאפשרת לאדם לתבוע מהמדינה לפעול ולהגן על זכותו לדיור ולהקצות לכך משאבים; והיא מחייבת את השלטון לקבוע מדיניות וסדרי עדיפויות. זו כנראה הסיבה שבגינה נרתעים מקבלי החלטות מהחלת שיח הזכויות על תחום הדיור. בהיעדר זכות מעוגנת ומוגנת לדיור, יכולות הרשויות לפעול על פי מדיניות דיור עמומה, ולשנותה חדשות לבקרים ללא ביקורת ציבורית או שיפוטית.

לעתים מתנגשת הזכות לדיור עם זכות אחרת, כמו הזכות לקניין פרטי, או עם אינטרסים כלכליים. היא עשויה לשמש כבלם מפני כרישי נדל"ן, בעלי בתים או גופים פיננסיים. גם בשל כך יש מי שמנסה להדיר את נושא הדיור משיח זכויות האדם, ולמנוע את השפעתה של הזכות לדיור על המשפט ועל כללי המשחק בשוק החופשי.

האגודה לזכויות האזרח פועלת לקידום הזכות לדיור, שכן זכות מוגנת לדיור נאות ובהישג יד נחוצה היום יותר מתמיד. לנגד עינינו, מדיניות הדיור של ישראל משתנה לבלי הכר, כשהמגמה הרווחת היא התנערות והפרטה: צמצום הסיוע לרוכשי דירה והפרטת שוק המשכנתאות, קיצוץ בסיוע בשכר דירה לאוכלוסיות מוחלשות וחיסול הדיור הציבורי. כתוצאה מכך נפגעת הזכות לדיור של יותר ויותר אנשים, הנותרים מחוסרי דיור. מרכז הכובד – באפשרותו של אדם לרכוש או לשכור דירה – עובר לשוק הפרטי, אך המדינה אינה דואגת למלא את תפקידה כמפקחת (רגולטור) על שוק זה ואינה מתקינה חוקים ומנגנונים שיגנו על זכויות הרוכשים והדיירים ויאפשרו לכל אדם, גם אם אין הפרוטה מצויה בכיסו, לממש את זכותו הבסיסית לדיור.

בקישורים שלהלן אפשר למצוא סקירה קצרה של המצב ושל פעילות האגודה בכל אחד מהתחומים שבהם עוסק פרויקט הזכות לדיור נאות באגודה.

זכויות לווים בשוק המשכנתאות
זכויות שוכרי דירות בשוק הפרטי
זכויות דיירי הדיור ציבורי וזכאי סיוע בשכר דירה
הזכות לשוויון בדיור
‏הפרת הזכות לדיור של האוכלוסיה הערבית בישראל
הזכות לדיור בהישג יד
זכויות של אנשים חסרי בית

קישורים נוספים:

 

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.