ברז מים Photo by bhailu7 at Morguefile.com

מים וביוב

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות התושבים בירושלים המזרחית הכנסו לאתר החדש שלנו.

פועל יוצא של האפליה בין השכונות היהודיות לערביות בירושלים בתחום התכנון הוא פגיעה באספקה של מים נקיים לעשרות אלפים מתושבי ירושלים המזרחית – וכתוצאה מכך פגיעה קשה בזכויותיהם לתנאי קיום נאותים, לכבוד ולבריאות. האגודה לזכויות האזרח מקדמת יוזמת חקיקה, שמטרתה להתגבר על הקשיים המשפטיים ולהביא לכך שכל תושבי העיר המזרחית יוכלו לקבל אספקת מים סדירה.

מים – להרחבה

ביוב – להרחבה

זכויות תושבי ירושלים המזרחית – דף ראשי

הכל

חדשות