צילום: Mirah Curzer

הזכות לחינוך

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות התושבים בירושלים המזרחית הכנסו לאתר החדש שלנו.

בתחום החינוך בירושלים המזרחית קיימת שורה של בעיות קשות, ובראשן המחסור החמור בכיתות לימוד והעדר מסגרות חינוך לגיל הרך. רק כמחצית מהילדים בגיל בית ספר לומדים בבתי הספר העירוניים, לעתים קרובות בצפיפות רבה ובתנאים פיזיים ירודים; וקרוב ל-90% מהילדים בגיל 4-3 אינם משולבים באף מסגרת חינוכית.
להרחבה

הכל

חדשות

בבתי המשפט