זכויות תושבי ירושלים המזרחית

כיצד נערכות הרשויות ליישום פסק הדין בעניין המחסור בכיתות בירושלים המזרחית?

נתונים על החינוך בירושלים המזרחית, 2015נתונים על החינוך בירושלים המזרחית, 2015

בפברואר 2011 קיבל בג"ץ עתירה שהגישה האגודה, וקבע כי על משרד החינוך ועיריית ירושלים לפתור את בעיית המחסור בכיתות במערכת החינוך בירושלים המזרחית בתוך חמש שנים. כעת, משהסתיימה התקופה שהקצה בג"ץ למדינה, הנתונים בשטח מוכיחים כי הרשויות לא עמדו בחובתן על פי פסק הדין. בית המשפט פסק, כי במידה ובתום התקופה האמורה לא יספקו הרשויות את מלוא הדרישה לחינוך רשמי חינם, יהא עליהן לכסות את עלויות הלימוד של התלמידים שנקלטו במוסדות המוכר שאינו רשמי.

בפנייה לוועדת החינוך של הכנסת לקראת הדיון בנושא מציינת עו"ד אן סוצ'יו מהאגודה, כי הרישום לשנת הלימודים הקרובה כבר החל, אולם משרד החינוך ועיריית ירושלים לא עשו עדיין דבר כדי להיערך ליישום פסק הדין. נוכח הפגיעה הקשה והנמשכת בזכות לחינוך של תלמידי ירושלים המזרחית ולאור חוסר המעש של עיריית ירושלים ומשרד החינוך למרות הדברים המפורשים שנקבעו בבג"ץ, ראוי כי משרד החינוך ועיריית ירושלים יגישו נתונים בעניין היערכותן ליישום פסק הדין, ובין היתר: כמה כיתות חדשות צפויות להיפתח בשנת הלימודים הבאה ובשנים הקרובות; כיצד נערכות הרשויות ליישום מנגנון בחינת הזכאות לכיסוי שכר הלימוד בבתי הספר המוכש"ר; וכיצד הן מיידעות את ההורים בדבר זכאותם.

 

28 בינואר 2016

 

לכבוד

ח"כ יעקב מרגי
יו"ר ועדת החינוך, התרבות והספורט

ח"כים
חברי ועדת החינוך, התרבות והספורט

 

שלום רב,

 

הנדון: המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית – דיון בוועדת חינוך

1. הרינו לפנות אליכם לקראת הדיון הצפוי בוועדה ביום 1.2.16 בעניין המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית. בפברואר 2011 פסק בג"ץ (5373/08 אבו לבדה נ' שרת החינוך), כי על משרד החינוך ועיריית ירושלים לפתור את בעיית המחסור בכיתות במערכת החינוך בירושלים המזרחית בתוך חמש שנים.

2. כעת, משהסתיימה התקופה שהקצה בג"ץ למדינה, אין ספק כי הרשויות לא עמדו בחובתן על פי פסק הדין וכי הן מבזות את פסיקת בית המשפט:

  • רק 40% מכלל הזכאים לחינוך חינם בירושלים המזרחית לומדים כיום בבתי ספר עירוניים. אחוז זה לא השתנה כמעט כלל ב- 5 השנים האחרונות.
  • כל יתר התלמידים נאלצים ללמוד בבתי ספר שאינם רשמיים (40% במוכר שאינו רשמי ו- 20% בפרטי) ומשלמים מכיסם אלפי שקלים בשנה.
  • בחמש השנים האחרונות נבנו רק כ- 200 כיתות לימוד חדשות (והושכרו 150 כיתות).
  • מחצית מכלל הכיתות במערכת החינוך העירונית אינן תקניות (820 כיתות לא תקניות מתוך 1700 כיתות סך הכל).

 

3. בית המשפט פסק, כי במידה ובתום התקופה האמורה לא יספקו הרשויות את מלוא הדרישה לחינוך רשמי חינם, יהא עליהן לכסות את עלויות הלימוד של התלמידים שנקלטו במוסדות המוכר שאינו רשמי.

4. הרישום לשנת הלימודים הקרובה כבר החל אולם משרד החינוך ועיריית ירושלים לא עשו עדיין דבר כדי להיערך ליישום פסק הדין ולהבטיח כי התלמידים שילמדו במוסדות המוכש"ר בלית ברירה יזכו לכיסוי מלא של שכר הלימוד. זאת למרות שבית המשפט קבע מפורשות כי הרשויות מחויבות להקים מנגנון לבחינת הזכאות לכיסוי שכר הלימוד תוך היערכות מינהלית מתאימה, איסוף נתונים, ייחוד תקציבים ראויים לכך וגיבוש הסדרי מימון עם מוסדות החינוך הלא רשמיים שיכסו את שכר הלימוד של ילדים הלומדים במוסדותיהם.

5. הדברים שנאמרו בבג"ץ לפני חמש שנים לגבי פגיעת הרשויות בזכות לחינוך חינם ובזכות לכבוד רלוונטיים במלואם גם כיום נוכח חוסר המעש המשווע של משרד החינוך ועיריית ירושלים בעניין זה:

"… מצויים כיום במזרח ירושלים כ-40,000 ילדים זכאי חינוך רשמי חינם אשר אינם לומדים במסגרת החינוך הרשמי, אלא במסגרות חלופיות….לא רק שזכותם לחינוך רשמי במוסדות המדינה נפגעת, אלא נפגעת גם זכותם לחינוך חינם, ונגרם להוריהם חסרון כיס כשהם נאלצים לממן את לימודי ילדיהם… הפגיעה בשוויון בחינוך במזרח ירושלים אינה נחלתם של מעטים. היא מקיפה חלק משמעותי ממגזר אוכלוסיה שלם, שאינו זוכה לממש זכות בסיסית שהוקנתה לו מכוח חוק, ומכוח הערכים החוקתיים של המשפט בישראל."[1]

6. אנו מברכים על נכונותה של וועדת החינוך לקיים דיון חשוב זה ולעקוב אחר התמודדות הרשויות עם המחסור בכיתות לימוד בירושלים המזרחית. נוכח הפגיעה הקשה והנמשכת בזכות לחינוך של תלמידי ירושלים המזרחית ולאור חוסר המעש של עיריית ירושלים ומשרד החינוך למרות הדברים המפורשים שנקבעו בבג"ץ לפני חמש שנים, ראוי כי משרד החינוך ועיריית ירושלים יגישו נתונים בעניין היערכותן ליישום פסק הדין:

א. כמה כיתות חדשות צפויות להיפתח בשנת הלימודים הבאה ומהו לוח הזמנים לפתיחת כיתות חדשות בשנים הקרובות?

ב. כיצד נערכות הרשויות ליישום מנגנון בחינת הזכאות לכיסוי שכר הלימוד בבתי הספר מוכש"ר?

ג. כיצד מיידעות הרשויות את ההורים בדבר זכאותם לכיסוי שכר הלימוד בבתי הספר מוכש"ר החל משנת הלימודים הקרובה?

ד. עם אילו בתי ספר מוכש"ר בכוונת הרשויות להתקשר להסדרת התשלום עבור כל אותם תלמידים שיימצאו זכאים לכיסוי שכר הלימוד?

 

בברכה,

אן סוצ'יו, עו"ד

 

[1] בג"ץ 5373/08 אבו לבדה נ' שרת החינוך, סעיפים 43-44 לפסק דינה של השופטת פרוקצ'יה (6.2.11) (ההדגשה הוספה).

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.