תקציב תפעול מוסדות החינוך בירושלים המזרחית

‏עת"מ 25832-09-10 לאפי נגד עיריית ירושלים

עו"ד: קרן צפריר

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבית המשפט לעניינים מנהליים בירושלים, בבקשה שיורה לעיריית ירושלים ולמשרד החינוך להעביר את מלוא התקצוב הדרוש לצורך התפעול השוטף של מוסדות החינוך הרשמיים בירושלים המזרחית. תקציבי הניהול השוטף נועדו לממן את ההוצאות היום-יומיות של ניהול מוסדות החינוך, כגון – תשלומי חשמל ומים, עלויות שכפולים, הצטיידות שוטפת, חומרי ניקוי וכו'. תת-התקצוב של מוסדות החינוך בירושלים המזרחית גורם לפגיעה ברמת הלימודים ולסיכון בריאותם ושלמות גופם של התלמידים, עקב חוסר היכולת לשמר רמת בטיחות, היגיינה וניקיון ראויה במוסדות החינוך.

העתירה המקורית הסתמכה על חישובים שנערכו על ידי מנח"י (מנהלת חינוך ירושלים), לפיהם קיימים פערי תקצוב בסך של כ-10,600,000 ש"ח בין התקציב הדרוש בסעיף זה לבין התקציב הניתן בפועל לבתי הספר הערביים הרשמיים. בתגובה טענה העירייה כי חישובים אלה (שנערכו כאמור ע"י הגוף המקצועי בעירייה) אינם מדויקים, נערכו באופן בלתי-מקצועי ואינם יכולים לשמש בסיס לדרישה כספית.

לקראת הדיונים על תקציב שנת 2011, ערכה מנח"י לדבריה חישובים חדשים, מדויקים יותר, המתבססים על סקר צרכים שנערך במספר בתי ספר בירושלים המזרחית. לפי חישובים אלה, הפער בין התקציב שניתן בשנת 2010 לבין התקציב הדרוש לצורך הניהול השוטף של מוסדות החינוך הרשמיים עומד על סך של כ-4,500,000 ש"ח. בניגוד להמלצתה של מנח"י, גם בתקציב שנת 2011 לא תיקצבה עיריית ירושלים את מלוא הסכום הדרוש, אלא רק שליש ממנו – כלומר הוסיפה לתקציב הקיים סך של 1,500,000 ש"ח בלבד.

נסיונותיה החוזרים והנשנים של האגודה להבין כיצד נערכו החישובים שהובילו לקביעת אומדן הצרכים ומדוע התקצוב בפועל נמוך מדרישת הגוף המקצועי בעירייה עלו בתוהו. משכך, ולפי הוראת בית המשפט, הגשנו עתירה מתוקנת, במסגרתה נתבקש בית המשפט להורות לעירייה ולמשרד החינוך לחשוף את כל הנתונים שהביאו לקביעת גובה הדרישה התקציבית, וכן להורות לעירייה ולמשרד החינוך לתקצב בפועל את מוסדות החינוך הרשמיים בירושלים המזרחית בהתאם לצרכים.

רק בדיון שהתקיים ביום 27.11.2011 בעתירה המתוקנת סיפקה העירייה תשובות (חלקיות) לשאלות האגודה. בעקבות זאת ביקשנו למחוק את העתירה ולחייב את העיריה בהוצאות, ובית המשפט נענה לבקשה וחייב את העיריה בתשלום הוצאות בסך 10,000 ש"ח.

 

העתירה ‏

עתירה מתוקנת

עיקרי טיעון מטעם העותרים, נובמבר 2011

הודעה מטעם העותרים על מחיקת העתירה, דצמבר 2011

פסק הדין, 4.12.2011

החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות, 19.12.2011

 

הודעות לעיתונות:

לחייב את העיריה להכפיל את תקציב תפעול מוסדות החינוך בירושלים המזרחית, ספטמבר 2010

 

קישורים:

מערכת החינוך בירושלים המזרחית – המשך מעקב שנתי, האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמים, אוגוסט

"תעודת עניות: מצב מערכת החינוך בירושלים המזרחית, ספטמבר 2010", דוח האגודה לזכויות האזרח ועמותת עיר עמים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.