זכויות תושבי ירושלים המזרחית

אפליה בתקצוב בין בתי ספר בירושלים המזרחית

לפני מספר שנים התקבלה החלטת ממשלה ובעקבותיה תוכנית חומש עם יעד תקציבי של 45 מליון ש"ח לעידוד לימוד התוכנית החינוכית הישראלית במקום הפלסטינית בירושלים המזרחית. אלא שבשנה האחרונה ולקראת תחילת שנת הלימודים הנוכחית וחלוקת התקציבים מתברר שהעידוד של התוכנית הישראלית בא על חשבון גריעה מהתקציב השוטף שאמור להיות מיועד לכלל בתי הספר בירושלים המזרחית באופן שוויוני, ולא באמצעות הקצאת תקציב נוסף.

כך, לקראת פתיחת שנת הלימודים נודע לנו, כי משרד החינוך מתכוון להקצות שעות דיפרנציאליות (שמטרתן צמצום פערים) אך ורק לבתי הספר המעטים בירושלים המזרחית המלמדים את תוכנית הלימודים הישראלית. כמו כן פורסם כי המשרד לענייני ירושלים מעביר תוספת תקציבית של כ-20 מיליון ש"ח לשיפוץ מוסדות הלימוד בירושלים המזרחית, אולם מתנה זאת בהסכמת המוסד החינוכי לאמץ את תכנית הלימודים הישראלית.

בשנת הלימודים הקרובה התוכנית הישראלית תלמד רק ב-23 בתי ספר מתוך 180 בירושלים המזרחית. שאר התלמידים הפלסטינים בירושלים המזרחית לומדים את התוג'יהי – תוכנית הלימודים הפלסטינית – שאושרה על ידי הרשויות הישראליות ועוברת ביקורת של משרד החינוך לפני פתיחת כל שנת לימודים.

האגודה לזכויות האזרח פנתה למיכל כהן, מנכ"לית משרד החינוך, בבקשה להבטיח חלוקה שוויונית של שעות החינוך הדיפרנציאליות לבתי הספר בירושלים המזרחית. כמו כן פנינו לח"כ זאב אלקין, השר לענייני ירושלים ומורשת, בבקשה שיחזור בו מההתניה של העברת תקציב למטרת שיפוץ ופיתוח מוסדות החינוך בירושלים המזרחית באימוץ תכנית הלימודים הישראלית. בפניות טוענת עו"ד נסרין עליאן כי מדובר בהחלטות פסולות שנגועות במניעים זרים, אשר תוצאתן אפליה בין התלמידים הפלסטינים בירושלים, ופגיעה בזכותם של עשרות אלפי תלמידים לשיווין בחינוך.

פניית האגודה למנכ"לית משרד החינוך, אוגוסט 2016

פניית האגודה לשר לענייני ירושלים ומורשת, אוגוסט 2016

 

הפניות נכתבו בסיוע המתמחה עודד רון

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחינוך,זכויות תושבי ירושלים המזרחית

סגור לתגובות.