הכפרים הבלתי מוכרים – "מתווה פראוור-בגין"

צילום: האגודה לזכויות האזרחצילום: האגודה לזכויות האזרח

הצעת חוק להסדרת התיישבות בדואים בנגב, התשע"ג-2013 

ההכרה בכפרים הבלתי מוכרים  ותביעות הבעלות על הקרקע הם בבסיס אי ההסכמה שבין האוכלוסייה הבדווית בנגב לבין המדינה. ועדות רבות הוקמו במטרה לבחון סוגיות אלו, אך המלצותיהן לא יושמו ולא קידמו פתרון הוגן המוסכם גם על האוכלוסיה הבדווית. בשנת 2007 מונתה ועדה ציבורית בראשותו של השופט בדימוס אליעזר גולדברג, והמלצותיה כללו בין השאר שיתוף מסוים של האוכלוסיה הבדווית בהליך התכנון, והכרה נרחבת ככל הניתן בכפרים הקיימים.

הצעת החוק מבוססת על מתווה היישום של דו"ח גולדברג, שהכין צוות בראשות אהוד פראוור (ותוקן קלות לאחר מכן על ידי צוות בראשות השר בדימוס בני בגין). מתווה היישום מנוגד להמלצות ועדת גולדברג, אף שהוגדר כמתווה ליישומן, וסותר את העיקרון המרכזי עליו המליצה ועדת גולדברג – הכרה בכפרים ככל שניתן.

הצעת החוק  מצהירה כי תכליתה היא "להסדיר את הבעלות על הקרקעות בנגב בהתייחס לתביעות הבעלות שהוגשו בידי האוכלוסייה הבדואית בנגב, על מנת לאפשר הסדרת סוגיית ההתיישבות של בדואים בהתאם להחלטות הממשלה", וכן "לאפשר את פיתוחו של הנגב לטובת כלל תושביו, ובכלל זה לאפשר מתן פתרונות התיישבותיים לאוכלוסיה הבדואית בנגב." (סעיף 1). בפועל, ההצעה מתווה מסגרת שתזרז מהלכים לכפיית מדיניות ממשלתית על האוכלוסייה הערבית בדווית בנגב בשתי סוגיות מקבילות:

סוגיה אחת היא פינוי הכפרים הבלתי מוכרים בנגב, כאשר ההנחה העומדת בבסיס התזכיר לעניין זה הנה כי תושבי הכפרים הבלתי מוכרים הם פולשים ונטולי כל זכויות בקרקע ועל כן יש לפנותם. ממסגרת התזכיר עולה השאיפה לפנות את רוב הכפרים הבלתי מוכרים, 36 במספר, בהם מתגוררים 90,000-70,000 תושבים.

הסוגיה השנייה היא הבעלות על הקרקעות בנגב. הנחת המוצא של ההצעה היא, כי לא קיימת כלל בעלות בדווית בקרקע בנגב, ועל כן ההסדר המוצע בה הוא "לפנים משורת הדין". ה"הסדר" וה"תמורות", הן בכסף והן בקרקע, המוצעות, מבוססות על שלילה מוחלטת של  זכויות האוכלוסייה הבדווית לקניין ושל זיקתה ההיסטורית לקרקע.

סטאטוס: הצעת החוק עברה בקריאה ראשונה במליאה ב-24 ביוני 2013 ומקודמת בימים אלו בוועדת הפנים להכנה לקריאה שנייה ושלישית.

תזכיר החוק (הסבר על הצעת החוק)

להצבעה בקריאה ראשונה מאתר הכנסת

 

ניירות עמדה של האגודה וארגונים עמיתים:

1. ניירות עמדה כלליים על הצעת החוק:

עמדת האגודה לזכויות האזרח וארגונים עמיתים, ספטמבר 2013

עמדת האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום (בדגש על האספקט התכנוני של המתווה), מאי 2013

עמדת האגודה לזכויות האזרח ועדאלה, אפריל 2013 (תקציר נייר העמדה)

עמדת מטה הארגונים לשוויון וצדק לבדואים, שבו חברה האגודה, אפריל 2013

2. ניירות עמדה לגבי סעיפים ספציפיים בהצעת החוק: 

התייחסות האגודה ועמותת במקום למסמך ההבנות ומפת האיתור, ינואר 2014

הערות האגודה לזכויות האזרח ועמותת במקום לסעיפים 24-3 בהצעת החוק, נובמבר 2013

 

הודעות לעיתונות:

יש פתרון לסוגיית הכפרים הלא מוכרים בנגב, וזה לא מתווה פראוור-בגין, נובמבר 2013

מתווה פראוור-בגין: מהלך כוחני שיהיה בכייה לדורות, מאי 2013

מתווה פראוור-בגין: עקירה ופינוי בכוח של עשרות אלפי אזרחים ערבים בדווים, אפריל 2013

"מתווה בגין" – המשך מדיניות הנישול הגזענית, ינואר 2013

תוכנית פראוור מקדמת אפליה גזענית ופוגעת בזכויות תושבי הכפרים הבלתי מוכרים, אפריל 2012

אישור "מתווה פראוור" פירושו המשך העוול החמור כלפי הבדווים, ספטמבר 2011

לא ל"מתווה פראוור" – יש לגבש תוכנית משותפת עם האוכלוסייה הבדווית, ספטמבר 2011

לא למתווה פראוור, מאי 2011

 

קישורים נוספים: 

דף מידע: הכפרים הבדווים הלא-מוכרים בנגב – עובדות ומספרים

מאמר: ראויה אבורביעה, פראוור עוד כאן, הארץ, 18.12.2013

תוכנית הממשלה להתיישבות הבדואים בנגב – חשוב להכיר את העובדות, נובמבר 2013

סרטון: פתרון צודק ומעשי לכפרים הבדואים הלא מוכרים בנגב

עוד על הכפרים הבלתי מוכרים באתר האגודה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות האדם - כללי,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.