הזכות להפגין

מדריך משפטי להגנה על חופש המחאה

צילום: דן חיימוביץ'צילום: דן חיימוביץ'

האגודה לזכויות האזרח מגישה מדריך משפטי מקיף בנושא חופש המחאה והזכות להפגין


במדריך תוכלו למצוא מידע בין היתר בנושאים הבאים: רישוי הפגנות, פיזור הפגנות, סמכויות המשטרה וזכויות המפגינים בעת עיכוב ומעצר, סמכויות הרשות המקומית, מאהלי מחאה ועוד. המדריך כולל הפניות למגוון מקורות מידע רלבנטיים, ובהם חוקים, נהלים, הנחיות ופסקי דין, ויתעדכן מעת לעת.

כתיבה: עו"ד נירה שלו

תודה לחברי/ות צוות האגודה לזכויות האזרח שסייעו בכתיבת המדריך, בליווי ובהערות: עו"ד אבנר פינצ'וק, עו"ד אן סוצ'יו, עו"ד דנה אלכסנדר, עו"ד לילה מרגלית, עו"ד לילה מרגלית, עו"ד קרן טמיר, עו"ד אורי סבח ודנה ממן.

עדכון המדריך: עו"ד שרונה אליהו חי ומרים הוארי
הדפסה ראשונה: ספטמבר 2012
עדכון אחרון: מאי 2015

נשמח לקבל משוב על המדריך, באמצעות הטופס שבעמוד זה. האם המידע עזר לכם? מה חסר? מה לא ברור? מה אפשר לשפר? תודה.

גרסת הדפסה (מאי 2015): pdf | word

 


פרק I: חירות ההפגנה

הזכות להפגין הוכרה בפסיקה הישראלית כאחת מזכויות היסוד של האדם בישראל, והיא אף זכתה להגנה כזכות חוקתית. עם זאת, ככל זכות יסוד, גם זכות ההפגנה אינה זכות מוחלטת, ובנסיבות מסוימות אפשר להגבילה. פרק א' עוסק במעמדה הרם, חשיבותה והיקפה של הזכות להפגין כפי שעולה מפסיקתו של בית המשפט העליון. בפרק מוצגים חוקים ונהלים לעניין ההגבלה על חירות ההפגנה בישראל וכן עקרונות כלליים לבחינת חוקיות הפגיעה בחירות ההפגנה.
אל הפרק

 

פרק II: רישוי הפגנות

פרק זה מתייחס להגבלות עיקריות המוטלות על חירות ההפגנה עוד טרם ההפגנה עצמה, בשלב רישוי ההפגנה. בפרק זה תוכלו למצוא מידע בנוגע לשאלות שונות הקשורות לשלב רישוי ההפגנה, בין היתר: מתי הפגנה טעונה רישיון, כיצד מגישים בקשה למתן רישיון ואילו דרישות רשאית המשטרה להציב כתנאי למתן הרישיון.
אל הפרק
 

פרק III: פיזור הפגנות

הפרק עוסק בשתי סוגיות עיקריות הקשורות לפיזור הפגנות: (1) סמכותה החוקית של המשטרה להורות על פיזור הפגנה – מתי מותר למשטרה להורות על פיזור הפגנה? (התקהלות לא חוקית והתקהלות אסורה); (2) מהם העקרונות והכללים החלים על התנהלותם של השוטרים במהלך פיזור הפגנות.
אל הפרק
 

פרק IV: עיכוב, מעצר ואישום

פעמים רבות משתמשת המשטרה בסמכויות חקירה, עיכוב ומעצר נגד מפגינים במהלך פיזור הפגנות ופעולות מחאה אחרות. לא אחת קרה שהמשטרה השתמשה בסמכויות אלו בניגוד לחוק ומבלי שהייתה כל עילה לכך. פרק ד' מציג את סמכות המשטרה לעצור או לעכב מפגינים במהלך פיזור ההפגנות, ומתייחס למספר סוגיות נוספות הקשורות לנושא זה, ביניהן: שחרור מפגינים ממעצר בתנאים מגבילים ופיצוי מפגינים בגין עיכוב או מעצר שלא כדין.
אל הפרק
 

פרק V: סמכויות רשות מקומית

הפרק עוסק בזכות ההפגנה בשטחים ציבוריים ובסמכות הרשויות המקומיות להגביל זכות זו. פרק זה כולל מידע אודות הגבלות ומכשולים שונים שמציבה הרשות המקומית על מימוש הזכות להפגין ולהביע דעה בתחומיה, לרבות: דרישה לאישור הרשות המקומית כתנאי לקיום הפגנה; דרישת תשלום בגין שימוש בשטח ציבורי לשם קיום הפגנה; הטלת קנסות בגין הצבת דוכני הסברה, שלטי מחאה ומאהלי מחאה; ופינוי דוכנים, שלטים ומאהלים.
אל הפרק
 

פרק VI: צורות מחאה נוספות

הפרק דן בצורות טיפוסיות נוספות של מחאה: מאהלי מחאה, הצבת דוכני הסברה וחלוקת פליירים.
אל הפרק
 

פרק VII: חופש הביטוי והמחאה במתחמים מיוחדים
חופש הביטוי במוסדות אקדמיים, במקומות הקדושים, בנמלי תעופה ובמשכן הכנסת.
אל הפרק
 

אינדקס
 
יוצאים להפגין? קחו איתכם את הזכותון למפגין/ה.

פגעו בזכותכם למחות ולהפגין? אתם מוזמנים לפנות לצוות פניות הציבור של האגודה לזכויות האזרח.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.