הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות)

הבטחת הכנסה ותמיכה משפחתית

הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס' 50) (הכנסה שמקורה בתמיכה כספית), התשע"ז-2017; הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – הגדרת הכנסה), התשע"ו-2016

 

על פי הצעת החוק, בחישוב הכנסתו של אדם לשם בדיקת זכאותו לקצבת הבטחת הכנסה, יובאו בחשבון גם הכנסות מתמיכה משפחתית מעל לסכום מסוים. תמיכה משפחתית שתעלה את מבקש הגמלה מעבר לרף המזכה תגרום לו לאבד את זכאותו.

גמלת הבטחת הכנסה אינה מספיקה לשם קיום בכבוד. על כן, לעמדת האגודה אין להגביל את האפשרות של מקבלי הגמלה להיעזר בתמיכה חיצונית פרטית ואין לראות בה הכנסה. למצער, יש לבסס את הסכום שלא יחשב כהכנסה על מדד מדויק של הצרכים לקיום בכבוד. יש להימנע מלהרע את מצב מקבלי הגמלאות ואין להגביל סיוע להבטחת מקום מגורים (בהתאם למה שנפסק בעניין לפני כשנתיים בהליך שאליו הצטרפה האגודה כ"ידידת בית המשפט"). כמו כן יש לכונן מנגנון לבחינת חריגים, שיבטיח שזכאותו של מקבל גמלה לא תפגע בנסיבות מיוחדות.

סטטוס: הצעת החוק נדונה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות בהכנה לקריאה שנייה ושלישית.

דף הצעת החוק באתר הכנסת

הערות האגודה לתזכיר החוק, ינואר 2018

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),קצבאות קיום

סגור לתגובות.