אילוסטרציה: נעלי בית ברחוב

חסרי בית

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לדיור הכנסו לאתר החדש שלנו.

אין פגיעה קשה יותר בזכות לדיור מאשר היותו של אדם חסר בית. החיים כחסר בית פוגעים באפשרותו של אדם לחיות בכבוד, ולממש את חיי משפחתו ואת פרטיותו. האגודה לזכויות האזרח פועלת לקידום זכויותיהם של חסרי הבית באמצעות שינוי המדיניות הקיימת וגיבוש מדיניות מניעה ומדיניות סיוע הוליסטית רב-משרדית.

להרחבה

הזכות לדיור נאות – דף ראשי