חסרי בית

הדרת נשאי HIV ממקלטים לחסרי בית בתל אביב

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ 695-12-13 הוועד למלחמה באיידס נ' עיריית תל- אביב–יפו

עו"ד: גיל גן-מור

 

הוועד למלחמה באיידס והאגודה לזכויות האזרח הגישו עתירה לבית המשפט לעניינים מנהליים בתל-אביב נגד עיריית תל אביב-יפו, המפקחת הארצית לדרי רחוב במשרד הרווחה ועמותת לשובע. בעתירה התבקש בית המשפט להורות לעירייה ולמשרד הרווחה לפעול כדי להסיר את האפליה נגד חסרי בית נשאי נגיף HIV (הגורם למחלת האיידס) ו/או נשאי נגיף HCV (הגורם למחלת הצהבת מסוג C) במקלטים שמפעילה עמותת לשובע בעיר תל אביב-יפו, ולאפשר את לינתם במקלטים. לחלופין, התבקש בית המשפט להורות לעירייה להקים בעיר מקלט לילה, שבו גם חסרי בית נשאי HIV ו-HCV יוכלו ללון, וזאת בלי ליצור הפרדה בינם לבין חסרי בית אחרים ולבודדם.

בעתירה נטען כי עיריית תל-אביב-יפו לא הקימה מקלט עירוני והיא נסמכת, למילוי חובותיה, על שיתוף פעולה עם עמותת לשובע, המפעילה בעיר מקלטי לילה עבור חסרי בית המכונים "גגון". לעמותה מדיניות מוצהרת של "לא נשאל אל תספר", ולפיה אם הסתבר כי חסר הבית נשא HIV או HCV תישלל זכותו ללון במקלט. לטענת העמותה, המדיניות נדרשת בשל חשש מהדבקה. עיריית תל-אביב יפו התייצבה מאחורי מדיניות העמותה.

בעתירה טוענים הארגונים כי המדיניות פוגעת בזכויותיהם של חסרי בית נשאים לשוויון ולכבוד; כי היא יצרה בקרב עובדי בריאות ורווחה פרקטיקה של הסתרת מצבו הבריאותי של המטופל בעת שהוא מופנה למקלט, דבר הפוגע באפשרותו לקבל טיפול ההולם את צרכיו ועלול לפגוע גם במאמצים לשקמו; וכי היא מבוססת על דעות קדומות ביחס למחלות האיידס והצהבת ולדרכי ההידבקות.

ב-19.6.2014 נמחקה העתירה בהמלצת בית המשפט ולאור פתרונות שונים שחודדו בדיון.

העתירה

תשובה מטעם עמותת לשובע, דצמבר 2013

תשובה מטעם עיריית תל אביב, ינואר 2014

תגובה מקדמית מטעם משרד הרווחה, ינואר 2014

פסק הדין, 19.6.2014

 

הודעות לעיתונות:

עתירה: לאסור הדרת נשאי HIV ממקלטים לחסרי בית בתל אביב, דצמבר 2013

 

העתירה נכתבה בסיוע ד"ר יובל לבנת, מנכ"ל הוועד למלחמה באיידס

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: גזענות ואפליה,הזכות לדיור,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות,חסרי בית

סגור לתגובות.