דחיקת חסרי הבית ממאהל וולובלסקי-קרני בתל אביב

אילוסטרציה. צילום: טל דהן

בתאריך 15.9.14 הפיצה עיריית תל-אביב-יפו הודעה לדרי מאהל חסרי הבית בגן וולובלסקי-קרני, לפיה החל מיום 19.10.14 תתאפשר הקמת אוהלים רק בשטח מצומצם שסומן בגן, וכי כל אוהל שיימצא מחוץ לאזור המיועד יפונה. בהודעה נטען כי המדיניות החדשה נדרשת כדי לאפשר עבודות תשתית של החברה המקימה את קו הרכבת הקלה.

במאהל וולובלסקי-קרני דרים חסרי בית, המצויים שם בלית ברירה ובהיעדר פתרון דיור. לטענת דרי הגן, וגם מביקור נציגי האגודה במקום, עולה כי הפתרון המוצע בידי העירייה אינו מעשי. הוא יחייב רמת צפיפות גבוהה של האוהלים באופן שייצר מתחים קשים בין דרי המאהל, יגרור פגיעה בפרטיות וביכולת לנהל שגרת חיים במקום ויוביל לדחיקתם של חלק גדול מדרי הגן.

בעקבות זאת, פנה עו"ד גיל גן-מור מן האגודה לזכויות האזרח למשנה למנכ"ל העירייה, בדרישה כי יודיע על דחיית המועד לתחימת שטח האוהלים בגן; יכין תכנית אופרטיבית למימוש זכאותם של תושבי הגן באופן פרטני לסיוע ולהרחבת הפתרונות המוצעים; ויבחן עם דרי הגן אפשרות למיקום חלופי להקמת מאהל קבע.

להלן פניית האגודה ובהמשך תשובת העירייה לפניה זו.
 
 
21 בספטמבר 2014
 
לכבוד
מר רובי זלוף
משנה למנכ"ל העירייה
עיריית תל אביב יפו
 
שלום רב,
 

הנדון: צמצום שטח האוהלים במאהל חסרי הבית בגן וולובלסקי-קרני

 
ביום 15.9.14 הופצה על ידך הודעה לדרי הגן לפיה החל מיום 19.10.14 תתאפשר הקמת אוהלים רק בשטח מצומצם בגן שסומן על ידכם, וכי כל אוהל שיימצא מחוץ לאזור המיועד יפונה. מדובר בשטח מזערי מתוך שטח הגן, ושינוי מהותי במצב הקיים.

בראשית ההודעה נטען כי זהו התנאי להארכת היתר הקמת אוהלי המחאה. בהודעה נטען כי המדיניות החדשה נדרשת כדי לאפשר עבודות תשתית של חברת נ.ת.ע המקימה את קו הרכבת הקלה.

כידוע לך היטב, במקום מתגוררים אנשים חסרי בית. הם אמנם מוחים על מצבם אך הם שם בלית ברירה ובהיעדר פתרון דיור, ופינויים מהגן משמעו שהם יוותרו במרחב הציבורי בעיר. לכן, אין להתייחס לנושא כהסדרה של מאהל מחאה. מדובר באנשים החיים במקום שלוש שנים בהיעדר יכולת להעמיד לעצמם דיור משל עצמם. חלק מדרי המקום נמצאים שם מההתחלה וחלק הצטרפו בהמשך. זו תעודת עניות לרשויות המדינה שטרם נמצא עבורם פתרון דיור.

לטענת דרי הגן, וגם מביקור במקום, הפתרון המוצע על ידכם אינו מעשי. הוא יחייב רמת צפיפות גבוהה של האוהלים באופן שייצר מתחים קשים בין דרי המאהל, יגרור פגיעה בפרטיות וביכולת לנהל שגרת חיים במקום, ויוביל לדחיקתם של חלק גדול מדרי הגן. אלו יעברו למרחב ציבורי אחר בעיר – דבר שיגביר את החיכוך בינם לבין התושבים ובינם לבין הפקחים ואינו רצוי גם מבחינת העירייה.

לכן אבקש להשהות את מועד כניסתה לתוקף של המדיניות החדשה. התראה של חודש אינה סבירה בנסיבות העניין. כמו כן אבקש לשתף את הציבור הרלוונטי בדיון על עתידו בטרם מתקבלת ההחלטה.

לעמדתנו, הפתרון הראוי הוא השהיית ההחלטה עד למיצוי של עבודה אינטנסיבית של נציגי הרווחה למימוש זכאות על בסיס פרטני, בדיור ציבורי, באמצעות סיוע בשכר דירה או במסגרות מסוג דירת לוויין, הוסטל או מסגרת מתאימה אחרת. כמובן שפתרון הדיור אינו יכול לעמוד לבדו ויש לתת סיוע הוליסטי בכל צרכי החיים – בריאות, קשיי פרנסה וכיו"ב.

במקרה ולא ניתן למצוא פתרון מספק לדרי הגן במסגרת הפתרונות הקיימים, אנו סבורים כי על העירייה לפעול, ביחד עם גורמים נוספים, להרחבת הפתרונות. כך, למשל, ייתכן ויש צורך בעוד כמה עשרות דירות לוויין, שבהן אפשרות לדיור מוגן עצמאי בקהילה, בליווי ותמיכה סוציאלית, פתרון שהוכח כפתרון מוצלח יותר ממוסדות.לבסוף, ככל שלא ניתן למצוא פתרון דיור קבע לדרי הגן בתוך תקופה סבירה, יש לבחון גם אפשרות, תוך התייעצות עם דרי הגן, למיקום חלופי בעיר בו תאפשר העירייה הקמת מאהל קבע, ותספק שירותים לוגיסטיים כמו חשמל, תאורה ושירותים.
 
לאור כל האמור:

1. אבקש להודיע על דחיית המועד לתחימת שטח האוהלים בגן.
2. אבקש להכין תכנית אופרטיבית למימוש זכאותם של תושבי הגן באופן פרטני לסיוע ולהרחבת הפתרונות המוצעים.
3. אבקש לבחון עם דרי הגן אפשרות למיקום חלופי להקמת מאהל קבע.
 
בכבוד רב,
גיל גן-מור, עו"ד
 
העתק:
מר יואב בן ארצי, ראש תחום דרי רחוב בעירייה
מר עוזי סלמן, היועץ המשפטי
 
תשובת העירייה, 29.9.14
 

הודעת הפינוי שהפיצה העירייה

הודעת הפינוי שהפיצה העירייה

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,חסרי בית

סגור לתגובות.