הזכות לדיור

העליון עיגן נוהל שמגביל את ההתעמרות בחסרי הבית

cc-by-NC-SA: יואב לרמןcc-by-NC-SA: יואב לרמן

בית המשפט נתן תוקף של פסק דין לנוהל, המגביל את סמכותם של פקחי עיריית ת"א להחרים ציוד של חסרי בית

 

בפסק דין מהיום (13.3.2014) נתן בית המשפט העליון (השופטים רובינשטיין, גו'בראן וזילברטל) תוקף של פסק דין לנוהל חדש של עיריית תל אביב-יפו, שמגביל את סמכויות פקחי העירייה בעת פעולות לפינוי ציוד אישי של חסרי בית במרחב הציבורי. בית המשפט לא נענה לבקשת העירייה לבטל את הוצאות המשפט שנפסקו לחובתה בבית המשפט המחוזי, בסך 30,000 ש"ח.

פסק הדין ניתן בערעור שהגישה עיריית תל אביב על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב מנובמבר 2012, בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח וכמה חסרי בית שרכושם הוחרם על ידי פקחי עירייה במטרה לסלקם מהמרחב הציבורי שבו שהו. בעתירה נטען, שחוקי העזר העירוניים אוסרים כמעט כל פעולה שאנשים חסרי בית עושים במרחב הציבורי, והופכים את חסרי הבית לעבריינים בעל כורחם.

שופטת בית המשפט המחוזי ד"ר מיכל אגמון-גונן קבעה, כי אסור לפקחי העירייה לסלק חסרי בית מהמרחב הציבורי, וכי אין להחרים את ציודם, אלא לפי נוהל מסודר ורק במקרים שבהם מהווה הציוד מפגע תברואתי או מטרד משמעותיים. השופטת אגמון-גונן עמדה בפסק הדין על מצבם הייחודי והפגיע של חסרי הבית במרחב הציבורי, ועל כך שאכיפה אחידה של ההגבלות על השימוש במרחב הציבורי, תוך התעלמות ממצב ייחודי זה, שוללת למעשה את זכותם להתקיים ורומסת את זכויותיהם.

עיריית תל אביב ערערה לבית המשפט העליון וסירבה לקבוע נוהל כנדרש מפסק הדין. לאחר שהשופטים דרשו מהעירייה להציג נוהל, ואף היועץ המשפטי לממשלה תמך בכך, הציגה העירייה לראשונה נוהל, המסדיר את הנסיבות שבהן מותר לפקחים לפנות ציוד של חסרי בית.

על פי הנוהל החדש, לא ניתן להחרים ציוד אישי של חסר בית, אלא במקרים שבהם הוא מונע כליל מהציבור להשתמש במרחב הציבורי או פוגע פגיעה ממשית בשימוש כזה; לא די בכך שהציוד יוצר הפרעה כלשהי או "אי נוחות". במקרה של פינוי, הפקח נדרש לתת לחסר הבית הודעה בכתב ולאפשר לו לפנות את הציוד בעצמו, ורק אם יסרב, יוכל הפקח ליטול את הציוד. ציוד שנלקח על ידי פקח לא ייזרק אלא יישמר ויוחזר לבעליו על פי דרישה. אסור לפקחים להפעיל כוח כלפי חסרי בית, ובמקרה של חשד לביצוע עברה עליהם להעביר את הטיפול למשטרה.

עו"ד גיל גן-מור מהאגודה לזכויות האזרח, שייצג את העותרים חסרי הבית: "ככלל, הנוהל שעיריית תל אביב נאלצה לקבוע עולה בקנה אחד עם פסק הדין של בית המשפט לעניינים מנהליים. מבחנו יהיה ביישומו. ברור כי כל המקרים שהבאנו כעדויות בעתירה, לרבות החרמת מזרונים ושמיכות מחסרי בית שלנו ברחובות או בגינות ציבוריות בשעות הלילה, הם כעת אסורים.

הנוהל בסופו של דבר משקף את זניחת רוב הטענות שהעלתה העירייה בערעור, כמו למשל, שאין כלל מקום להתחשב במצבם של חסרי הבית, ושזכותה להגביל את המרחב שבו חסרי הבית פועלים. מדיניות שהופכת את חסרי הבית לעבריינים רק בשל היותם חסרי בית היא לא רק אכזרית, אלא גם אינה אפקטיבית, ומוטב שהעירייה תתרכז בשיפור הפתרונות המוצעים לחסרי הבית בתחומה".

עע"ם 105/13

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,חסרי בית

סגור לתגובות.