אשפוז וטיפול סיעודי

רפורמה במערך הסיעוד – המלצות ארגוני זכויות אדם ובריאות

אילוסטרציה

שורה של ארגונים, ובהם האגודה, פנו למנכ"ל משרד הבריאות ולראש אגף התקציבים במשרד האוצר, שמונו לגבש המלצות לקידום שינויים במערך הסיעוד. הארגונים קוראים לצוות להתייחס למערך הסיעוד בצורה כוללנית, מהקהילה ועד האשפוז. זאת במיוחד לנוכח תהליך הזדקנות האוכלוסייה והגידול הצפוי בשיעור הזקנות והזקנים באוכלוסייה ובמספר הסיעודיים, וכן בהתארכות תוחלת החיים של זקנים סיעודיים. לעמדת הארגונים, הפתרון הרצוי בתחום הסיעוד הוא כיסוי ממלכתי הולם. הביטוח הפרטי יכול להיות תוספת למי שמעוניין, אך על המדינה להבטיח כיסוי סביר במסגרת חובתה לממש את הזכות לבריאות, את הזכות לקיום בכבוד ואת הזכות לשוויון, גם אם כרוך הדבר בהעלאה של מס הבריאות.

עו"ד גיל גן מור מהאגודה מפרט במכתב את הבעיות העיקריות הקיימות כיום במערך הסיעוד בישראל וגוזר מתוכן המלצות לשינוי, ובהן:

 • להגדיל משמעותית את מספר שעות הסיעוד הניתנות לזקנים ולזקנות בביתם.
 • לבטל את מבחן ההכנסה, שקובע סכום הכנסה מרבי שמעליו אין זכאות לגמלת סיעוד.
 • ליצור מגוון של פתרונות קהילתיים לזקנים סיעודיים, ולא להתנות את ההשתתפות במועדונים או במרכזי יום בהמרת שעות סיעוד.
 • למנות בכל יישוב "קייס מנג'ר" שירכז את הטיפול בזקן או בזקנה ויתאם את כל הרצף הטיפולי, מהקהילה ועד האשפוז, כדי לייעל את הטיפול ולחסוך לזקן ולבני משפחתו בירוקרטיה והתנהלות בין גופים שונים.
 • לשקול מחדש את "מבחן התלות" שמהווה תנאי להכרה בזקן כסיעודי, ולהסתמך בחלק מהמקרים על המלצת רופא המשפחה או גרונטולוג.
 • להכיר בבני המשפחה המטפלים בחוק, לתת להם הגנות בשוק העבודה ולהבטיח להם מערך מוסדר של הדרכה, ליווי ותמיכה.
 • להעלות את מעמד מקצועות הסיעוד והגרונטולוגיה ואת תנאי הקבלה והשכר.
 • להכניס את האשפוז הסיעודי לסל הבריאות ולספק אותו במימון ציבורי מלא, כאמצעי אחרון למי שלא ניתן לטפל בו בקהילה, ולבטל לחלוטין את השתתפות בני המשפחה באשפוז הסיעודי המוסדי.
 • לשנות את תנאי המכרז להפעלת מוסדות סיעודיים (המופעלים על ידי גופים פרטיים, לרוב למטרת רווח), להוסיף בו דרישות מהותיות לגבי תנאי האשפוז וכוח האדם, ולהקצות משאבים מתאימים לשיפור הפיקוח הציבורי על הטיפול הניתן במוסדות אלה.

 
פניית הארגונים, מרץ 2017

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: אשפוז וטיפול סיעודי,הזכות לבריאות,זכויות זקנים

סגור לתגובות.