cc-by: zeevveez CC BY 2.0: zeevveez

תושבות ומעמד

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות התושבים בירושלים המזרחית הכנסו לאתר החדש שלנו.

לתושבי ירושלים המזרחית יש מעמד של תושבי קבע בישראל, אך בפועל מתייחסת אליהם המדינה כאל זרים, שאת מעמדם אפשר לשלול כעניין שבשגרה. התושבים נאלצים לשוב ולהוכיח את תושבותם בעיר בפני משרד הפנים ובפני המוסד לביטוח לאומי, ושלילת המעמד מתרחשת לא אחת באופן שרירותי וללא הליך הוגן.
להרחבה

הכל

חדשות