עדיין קשים מנשוא השירותים והתנאים הקיימים בלשכה בירושלים המזרחית

אתמול, 6.6.01, התקיים דיון בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח ומרכז אל-קודס נגד משרד הפנים, בדרישה לשפר את השירותים, הנהלים והתנאים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית. בית המשפט מחק את העתירה, בקבעו כי חל שיפור ניכר והמשיב הראה רצון טוב לשפר.

אתמול התקיים דיון בעתירה שהגישו האגודה לזכויות האזרח ומרכז אל-קודס לזכויות חברתיות וכלכליות נגד משרד הפנים. העתירה עוסקת בדרישה לשפר את השירותים, הנהלים והתנאים בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית. העתירה הוגשה על-ידי עו"ד נטע עמר מהאגודה לזכויות האזרח בישראל ועו"ד סוהאד אגא ממרכז אל-קודס לזכויות חברתיות וכלכליות.

בעתירה, שהוגשה באוקטובר 1999, תואר מצבם הקשה של התושבים, הנזקקים לשירותי הלשכה המזרחית, הכרוך לא פעם בהשפלה ובפגיעות נפשיות ופיזיות קשות מצד השומרים והפקידים. כתוצאה מחוסר יעילות ומדיניות מקשה ומכבידה, התושבים נאלצים להגיע פעמים רבות ללשכה המזרחית לצורך אותה בקשה, ולהמתין בתור מחוץ ללשכה המזרחית שעות רבות לפני שעת קבלת הקהל הרשמית – 00:08. הנהלים הנהוגים בלשכה גורמים לטרטור, הטרדה לשווא ועינוי דין משווע של התושבים.

בדיון קודם בעתירה שהתקיים בחודש ינואר 2001, הורה בג"צ לבא כוח משרד הפנים להשלים תוך 60 יום את הפעולות עליהן החליט בג"צ ועליהן הוסכם בין הצדדים, על מנת להביא את השיפורים השונים הנדרשים בעתירה לביצועם המלא.

בניגוד להסכמות בין הצדדים, על-אף העובדה כי הוארכו שעות קבלת קהל בלשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית, המצב הנוכחי בלשכה מדגיש את אי-ביצוע השיפורים שהובטחו:

 • משרד הפנים הגיש בקשה להיתר בנייה לוועדת התכנון המקומית ביום 31.12.00 בנוגע לבניית מחסה בכניסה ללשכה, אך המחסה טרם נבנה. בנוסף לחורף שעבר, נראה כי גם השנה יעברו תושבי ירושלים המזרחית עוד קיץ חם ללא כל מחסה מהשמש.
 • התור עדיין קיים מחוץ ללשכה. לא ברור האם נוסף כוח אדם לעובדי הלשכה, כפי שהבטיח משרד הפנים.
 • השירות הטלפוני אינו מתפקד כראוי עד היום ואף לא הורחב.
 • עדיין חוזרות ונשנות בקשות פקידי הלשכה להמצאת מסמכים זהים למסמכים שהוגשו בעבר, על-אף תזכיר שהועבר לעובדים בלשכה.
 • מודעה בעיתונות הערבית בעניין סדרי העבודה והנהלים בלשכה אכן פורסמה ביום 11.1.01 אך היא לא כללה, בניגוד להסכמות בין הצדדים, הודעה לציבור שהפונים לא ידרשו להמציא אותם מסמכים שוב ושוב.
 • עדיין נדרשים מהפונים בבקשות מסויימות מסמכים לא רלבנטיים המקשים באופן בלתי סביר על הפונים. הדבר מצביע על המשך קיום מדיניות של נהלים משפילים, בלתי סבירים ובלתי עקביים ומפלים את תושבי ירושלים המזרחית הפונים ללשכה.
 • בניגוד להבטחתו הקודמת, כי הלשכה תועבר למיקום חדש בחודש מאי 2001, הודיע משרד הפנים בדיון הקודם כי הלשכה תעבור רק בסוף שנת 2001. בדיון שנערך אתמול לא לחץ בית המשפט על המשיב לקבוע מועד למעבר.
 • הועברו לעותרות הטפסים החדשים בערבית, אך התרגום לערבית נעשה בכתב יד, בשפה נמוכה, ולא זהה תמיד לנוסח בעברית.

עם זאת, בדיון שהתקיים אתמול בפני השופטים אנגלרד, ברק ושטרסברג-כהן, מחק בית המשפט את העתירה. זאת, בקבעו כי חל שיפור ניכר והמשיב הראה רצון טוב לשפר. הלשכה תועבר למיקום חדש במהירות האפשרית (בית המשפט לא לחץ על המשיב לקבוע מועד). השופט ברק ציין כי עדיין קיימות בעיות בנושאים כמו: טפסים, מסמכים, דואר וכו`, ושמקרים פרטניים יטופלו על ידי תלונות שיופנו למנהל לשכת משרד הפנים בירושלים המזרחית.

בית המשפט השאיר פתח להגשת עתירות נוספות בנושא בעתיד.

 • LinkedIn
 • Twitter
 • Facebook
 • Print
 • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תושבות ומעמד

סגור לתגובות.