דוח צללים לוועדה לזכויות חברתיות וכלכליות של האו"ם

ב-30.10.11 הגישה האגודה לזכויות האזרח דוח צללים לוועדה לזכויות חברתיות וכלכליות של האו"ם. הדוח הוגש לקראת המושב הבא של הוועדה, שיתקיים בין הימים 14.11.11-2.12.11 ושבו תדון הוועדה בדוח התקופתי של ישראל על מימוש האמנה לזכויות חברתיות וכלכליות בתחומה.

דוח הצללים פורס את מדיניות ישראל ואת פעילותה בתחומים שבהם הודיעה הוועדה כי תדון, והוא עוסק במגוון רחב של זכויות חברתיות ושל אוכלוסיות בישראל ובשטחים הכבושים. הדוח בנוי בהתאם לסעיפי האמנה לזכויות חברתיות וכלכליות ולנושאים שהוועדה ביקשה פרטים לגביהם. להלן פירוט קצר של סעיפים ונושאים אלה:

סעיף 1 – הגדרה עצמית: העדר הכרה בכפרים הבדואים בנגב; אפליה במגורים, בתכנון ובהקצאת קרקעות; אי קיום בחירות במועצה האזורית אבו בסמה.

סעיף 2 – איסור אפליה: מצבן המוחלש של הנשים הבדואים בנגב.

סעיף 6 – הזכות לעבודה: מכשולים למימוש הזכות לעבודה ולשכר הוגן בישראל; מכשולים למימוש הזכות לעבודה בשטחים הכבושים.

סעיף 7 – הזכות לתנאי עבודה הוגנים ונאותים: הבדלי שכר בין נשים לגברים; נציבות פניות הציבור למהגרי עבודה.

סעיף 9 – הזכות לביטחון סוציאלי: קצבאות הביטוח הלאומי; שלילת הזכות לתושבות מפלסטינים מירושלים המזרחית.

סעיף 10 – הגנה על משפחות, אמהות וילדים: חוק הכניסה לישראל ואיחוד משפחות.

סעיף 11 – הזכות לרמת חיים נאותה: עוני והמדיניות הממשלתית כלפיו; משבר הדיור והמחסור בדיור בהישג יד; מחסור בתכנון ובניה בירושלים המזרחית.

סעיף 12 – הזכות לבריאות: סיוע רפואי לפליטים ולמהגרי עבודה.

סעיפים 13 ו-14: הזכות לחינוך: מחסור בכיתות לימוד לערבים בישראל ובירושלים המזרחית; חינוך לזכויות אדם.

סעיף 15 – זכויות תרבותיות: השפה הערבית; גישה למקומות הקדושים הלא יהודיים; הגנה על המורשת התרבותית של ערבים בישראל.

בכתיבת המסמך ובעריכתו השתתפו: עו"ד ראויה אבו רביעה, רמי אדוט, עו"ד נסרין עליאן, עו"ד עאוני בנא, עו"ד משכית בנדל, עו"ד עודד פלר, עו"ד גיל גן-מור, שרף חסן, עו"ד קרן צפריר, טל אייזנוויז, דבורה לייסי, ליבי לנקינסקי פרילנדר ועו"ד טלי ניר.

 

דוח הצללים של האגודה, אוקטובר 2011 (pdf, אנגלית)

תגובת ישראל בעניין הנושאים שבהם בחרה הוועדה לדון, ספטמבר 2011 (אנגלית)

הדוח התקופתי השלישי שהגישה מדינת ישראל לוועדת האו"ם, ינואר 2009 (אנגלית)

האמנה לזכויות חברתיות, תרבותיות וכלכליות (עברית)

אתר הוועדה לזכויות חברתיות וכלכליות של האו"ם

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: אכיפת זכויות עובדים,דיור בר השגה,דיור, תכנון וקרקעות,הזכות לדיור,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחיי משפחה,הזכות לחינוך,הזכות לעבוד,הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),הזכות לשפה ולתרבות,הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות המיעוט הערבי,זכויות חברתיות,זכויות עובדים,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,מדיניות חברתית-כלכלית,מהגרי עבודה,נשים ערביות,שונות,שכר הוגן,תושבות ומעמד,תכנון ובניה

סגור לתגובות.