דוח מצב זכויות האדם לשנת 2013

עיצוב: סטודיו אוסו באיועיצוב: סטודיו אוסו באיו

לקראת יום זכויות האדם (10.12.2013) מפרסמת האגודה את סקירת המגמות העיקריות במצב זכויות האדם בשנה החולפת 

קצבאות הילדים קוצצו, תכניות ממשלתיות לרווחת זקנים הוקפאו, ומי שאינם עומדים בתשלומי המים מנותקים מהזרם. משטרת ישראל המשיכה לפגוע בחופש המחאה. הדיור הציבורי ממשיך לגווע, והאלימות נגד אזרחים ערבים משגשגת.

 

דוח מצב זכויות האדם לשנת 2013 שמפרסמת האגודה לזכויות האזרח לקראת יום זכויות האדם (יום שלישי, 10.12.2013) סוקר את המגמות העיקריות במצב זכויות האדם בשנה החולפת. אחת המגמות הבולטות השנה היא המשך הפגיעה בזכויות החברתיות, ובראשן הזכות לקיום בכבוד: לצד הקיצוץ בקצבאות הילדים, המשיכו ניתוקי המים של מי שלא עמדו בתשלומים; לצד חיסול הדיור הציבורי, התברר כי הממשלה לא הצליחה לקדם דיור בר השגה כפי שהובטח. במקביל, התברר כי בקביעת גובה הקצבאות, הממשלה כלל אינה מנסה להתאים אותן לסטנדרט מינימלי של קיום בכבוד, מכיוון שסטנדרט כזה מעולם לא הוגדר.

מגמה בולטת נוספת השנה היא גזענות קשה כלפי אזרחים ערבים בישראל, שהתבטאה הן בתקיפות אלימות על רקע גזעני, והן באפליית ערבים על ידי בתי עסק, ובכלל זה בנקים. מספר הצעות חוק שקידמה הכנסת השנה צפויות גם הן להעמיק את אפליית הערבים בישראל.

הדוח סוקר גם מגמות של אפליה בקבלה לעבודה ופגיעה בפרטיות עובדים, פגיעה בזכויות אדם כתוצאה מהפרטה, אלימות משטרה ומקרי רצח בנשק אבטחה, כליאת מבקשי מקלט וכליאת מהגרי עבודה לקראת גירושם מהארץ (ובכלל זה ילדיהם), הזנחה ואפליה נגד תושבי ירושלים המזרחית, וכן ביטויים שונים למשטר האפליה וההפרדה המתבסס בשטחים הכבושים.

חגי אלעד, מנכ"ל האגודה לזכויות האזרח: "הדוח השנתי הוא תזכורת כמה עוד רבה המלאכה לשיפור ההגנה על זכויותיהם של בנות ובני האדם בישראל. אבל בכוחות משותפים, בידינו לשנות את המצב: לא רק להיות נשואי הפגיעה בזכויות, אלא גם מחוללי השינוי".

 

הדוח המלא: זכויות האדם בישראל – תמונת מצב 2013 (pdf): עברית | ערבית | אנגלית

תקציר הדוח (word): עברית | ערבית

 

פרקי הדוח (עברית, pdf):

מבוא

הזכות לשוויון

זכויות המיעוט הערבי

הזכות לקיום בכבוד ולביטחון סוציאלי

הזכות לדיור

הפרטה

פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה

זכויות זקנים

זכויות התושבים בירושלים המזרחית

הזכות לחיים ולשלמות הגוף

חופש הביטוי

הזכות לפרטיות במקום העבודה

זכויות האדם בשטחים הכבושים

נספחים

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: אפליה והפרדה,גזענות ואפליה,גזענות ואפליה,דיור בר השגה,דיור ציבורי,הזכות לבריאות,הזכות לדיור,הזכות לדיור,הזכות לדיור - סגרגציה ואפליה,הזכות להפגין,הזכות לחיים ולשלמות הגוף,הזכות לחינוך,הזכות למים,הזכות לעבוד,הזכות לפרטיות,הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),הזכות לשוויון,הכפרים הבלתי מוכרים,הפרטה,זכויות אזרחיות,זכויות האדם בשטחים הכבושים,זכויות המיעוט הערבי,זכויות זקנים,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,חופש הביטוי,חופש התנועה,חופש התנועה והגדר,חסרי בית,ילדים ישראלים,מבקשי מקלט ופליטים,מהגרי עבודה,עוד,שוויון בשירותי בריאות,תוכנית ויסקונסין,תכנון ובניה

סגור לתגובות.