הסתמכות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה על תוכנית המתאר "ירושלים 2000"

צילום: טל דהן

עת"מ 36572-04-13 במקום – מתכננים למען זכויות תכנון נ' יו הוועדה המחוזית לתכנון ולבניה ירושלים

עו"ד: שרון קרני-כהן (במקום) ועו"ד קרן צפריר, בשיתוף אדריכלית אפרת כהן-בר ואדריכלית שרי קרוניש (במקום)

 

על רקע מצוקת התכנון והבניה המתמשכת בירושלים המזרחית, הגישו עמותת במקום – מתכננים למען זכויות תכנון והאגודה לזכויות האזרח עתירה נגד הסתמכות הוועדה המחוזית לתכנון ובניה על תוכנית המתאר "ירושלים 2000", שלא עברה את כל שלבי האישור הנדרשים בחוק, ועל הפגיעה הנוספת בזכויות התושבים הפלסטינים ובאפשרויות העומדות בפניהם לבניה ולפיתוח.

לפני מספר שנים, בעקבות השגות שהעלו גורמים שונים, נעצר קידומה של תכנית המתאר הכוללת החדשה לירושלים – "תכנית מתאר ירושלים 2000". אולם מאז מסתמכות עליה ועדות התכנון כ"מסמך מדיניות" מחייב, שעל פיו הן דוחות תוכניות בניה חדשות שעומדות בסתירה לתוכנית המתאר. כלומר, על אף שהתוכנית חסרת תוקף, מסתמכות עליה הרשויות כאילו הייתה תקפה לכל דבר ועניין. כך שינו הרשויות בפועל את המצב התכנוני בירושלים בניגוד לדין, ותוך עקיפת הדרישה החוקית להפקיד תוכניות להתנגדויות הציבור ובכך להבטיח שקיפות ושיתוף הציבור.

בעתירה נטען כי המציאות התכנונית הלא סבירה שנוצרה פוגעת פגיעה חמורה במיוחד בתושבי השכונות הפלסטיניות בעיר. בעתירה מובאים דוגמאות ונתונים, המראים כיצד שכונות אלו סובלות משך עשורים מהיעדר תכנון ראוי מטעם הרשויות, ומאופיינות בהגבלות חמורות על פיתוח ובניה, בצפיפות קיצונית, במצוקת דיור קשה, ובמחסור במבנים ציבוריים (בתי ספר, מוסדות רפואיים, סניפי דואר ועוד). אף שהפלסטינים מהווים כיום 39% מתושבי העיר, השטח הכולל המיועד לבנייה למגורים בשכונותיהם מכסה 14% בלבד משטחה של ירושלים המזרחית (ו-7.8% בלבד משטח העיר). במקום לקדם תכנון שמאפשר פיתוח של השכונות הפלסטיניות, ההחלטה להסתמך על התוכנית, הכוללת מגבלות קשות על התכנון בירושלים המזרחית, מצמצמת עוד יותר את האפשרויות העומדות בפני התושבים הפלסטינים. כיון שההליך החוקי לאישור התוכנית הוקפא, לא ניתנה לתושבי ירושלים הזדמנות להגיש התנגדויות לתוכנית ולהשפיע על עיצובה, ולא עומדת בפניהם האפשרות לקבל פיצויים במקרה של פגיעה תכנונית.

בדיון שהתקיים בתאריך 1.7.2013 טענה הוועדה המחוזית לתכנון ובניה ירושלים, כי מעמדה של תכנית המתאר ירושלים 2000 הוא כשל הנחיה מינהלית, אשר ממנה ניתן לסטות בנסיבות מתאימות. כמו כן הודיע ב"כ הוועדה המחוזית, אשר ייצג בהליכים גם את עמדת שר הפנים, כי יש בכוונת הרשויות להמשיך ולקדם את הפקדתה להתנגדויות, אך בשל חילופי השרים שנערכו זמן קצר קודם לכן, אין צפי ברור למועד קבלת עמדת שר הפנים החדש, אשר תאפשר את המשך קידום התוכנית.

בפסק הדין שניתן ביום 29.9.2013 דחה בית המשפט המחוזי את העתירה על הסף, וקיבל את טענת המשיבים לפיה העתירה היא כללית וכוללנית. בית המשפט קבע, כי העלאת טענות נגד עצם ההסתמכות על תוכנית המתאר, להבדיל מתקיפת תנאים ספציפיים בתוכנית או מקרה פרטני של הסתמכות על התוכנית, מונעים את האפשרות לדון בעתירה. כמו כן קיבל בית המשפט את הטענה כי ההסתמכות על תוכנית המתאר כהנחיה מינהלית היא חוקית. בית המשפט קבע כי אין זה מן הנמנע להגיש עתירות אגב הדיון בתכניות פרטניות שנדחו על סמך מדיניות הנסמכת על תוכנית המתאר.

האגודה מצרה על החלטת בית המשפט, שנתן היתר לעקיפת דיני התכנון והבניה ושיתוף הציבור בהליכי התכנון. ההכשר שנתן בית המשפט להמשך ההסתמכות על תוכנית המתאר מקשה עד מאוד על שיפור המצב התכנוני המשברי הקיים בירושלים המזרחית.

העתירה

תשובה מטעם המדינה, יוני 2013

תשובה מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בירושלים, יוני 2013

הודעה מטעם העותרות, יולי 2013

פרוטוקול הדיון, 1.7.2013

פסק הדין, 29.9.2013

 

הודעות לעיתונות:

רשויות התכנון משתמשות בתכנית המתאר "ירושלים 2000" שלא כחוק, אפריל 2013

לפני הגשת העתירה:

להפקיד את תוכנית ירושלים 2000 להתנגדויות – או להפסיק להסתמך עליה, מרץ 2011

לבטל את ההחלטה על הפקדת תכנית המתאר ירושלים 2000, אוגוסט 2010

תוכנית המתאר החדשה מפלה את ירושלים המזרחית, מאי 2006

 

קישורים:

מפה של תוכנית מתאר ירושלים 2000 והשכונות הפלסטיניות בעיר, באתר עמותת במקום

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,זכויות חברתיות,זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תכנון ובניה,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.