עבודות תשתית ללא היתר בשכונת סילואן בירושלים המזרחית

עת"מ 8938/08 סיאם נגד עיריית ירושלים; בר"מ 10956/08 סיאם נגד עיריית ירושלים; עע"מ 8274/09 עיריית ירושלים נגד סיאם

עו"ד: טלי ניר, נסרין עליאן

 

האגודה ועמותת במקום הגישו עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בירושלים בשם תושבי שכונת סילואן וואדי חילווה, בדרישה להורות על ביטול עבודות תשתית שמתוכננות בשכונה. התוכנית לעבודות הוכנה בלי שהוצאו לה היתרי בנייה ובניגוד לחוק, ללא שיתוף התושבים וללא שניתנה להם הזדמנות להציג את התנגדותם לתכנית, ובלי שנמסרו להם מלוא הפרטים לגביה. בעתירה מוסבר, כי העבודות המתוכננות יגרמו לנזק בלתי הפיך למרקם החיים בשכונה ויפגעו מאד באפשרות לפתח שירותים לתושבים כגון: מוסדות חינוך, דואר וגנים ציבוריים.

במסגרת העתירה המנהלית ביקשו הארגונים העותרים מבית המשפט המחוזי להוציא צו ביניים לעצירת העבודות המתוכננות בשכונה. לאחר שהבקשה לא התקבלה, הוגשה לבית המשפט העליון בקשת רשות ערעור, שבה ביקשו העותרים כי יוצא צו ביניים נגד העבודות. הבקשה נדחתה.

בסוף הדיון בעתירה ב-25.3.09 החליט בית המשפט המחוזי לעכב את ביצוע עבודות הפיתוח והבניה ברחובות הראשיים של שכונת סילואן וואדי חילווה, והורה לעיריית ירושלים ולחברה לפיתוח מזרח ירושלים לחשוף את התוכניות של העבודות המבוצעות והמתוכננות בשכונה. בפסק הדין, שניתן בספטמבר 2009, קיבל בית המשפט את טענות העותרים כי מרבית העבודות תוכננו שלא כדין. בהתאם לכך, הורה בית המשפט לבטל את העבודות המתוכננות, שכללו בניית מדרכות, בניית קירות ושיפור חזיתות. כן אסר בית המשפט לבצע עבודות ברשת החשמל עד שיוצגו כל ההיתרים הנדרשים בחוק. יחד עם זאת, בית המשפט התיר לשפר את תשתיות הביוב, הניקוז והתקשורת של השכונה.

על פסק דינו של בית המשפט המחוזי הגישה עיריית ירושלים ערעור לבית המשפט העליון. העירייה ערערה על הקביעה כי התקנת המדרכות בשכונה דורשת קבלת היתר בניה, וטענה שכל עוד אין חריגה מתוואי הכביש הקיים, הקמת המדרכה אינה מחייבת קבלת היתר בניה. בהמשך לכך, הגישו האגודה ועמותת במקום, בשם תושבי השכונה, ערעור שכנגד, בו הם מערערים על קביעת בית המשפט המחוזי כי ניתן לבצע את עבודות התשתית ללא קבלת תוכנית מתאר מפורטת לשכונה. בערעור שכנגד נטען כי האישור שנתן בית המשפט המחוזי לעבודות עוקף את חובות הרשויות לפי דיני התכנון והבנייה, ומתעלם בבירור מאינטרסים ציבוריים, וביניהם מהאינטרסים של תושבי סילואן וואדי חילווה, שהיה מקום לשקול במסגרת הליכי תכנון ראויים וחוקיים. כן נטען כי הותרת החלטת בית המשפט על כנה תעביר למשיבים את המסר, כי הם יכולים לנהוג ככל העולה על רוחם, וכי פעולה שלהם בניגוד לחוק זוכה לגיבוי ולעידוד המערכת המשפטית.

ב-15.6.11 קיבל בית המשפט העליון את עמדת תושבי סילואן, עמותת במקום והאגודה לזכויות האזרח ביחס לתוכנית עיריית ירושלים ומשרד התחבורה לעבודות בינוי ותשתית רחבות בשכונה, שנועדו למעשה לשרת את תשתית התיירות היהודית בשכונה תוך פגיעה רצינית באיכות החיים של התושבים.

מבחינה משפטית, קבע השופט דנציגר את הקביעות התקדימיות הבאות:

1. איסור על הרשויות לערוך עבודות שמשנות את פני השטח בדרך שלא הוסדרה מבחינה תכנונית.

2. הגבלת סמכויות המפקח על התעבורה בקביעותיו לגבי דרך שאינה מוסדרת סטטוטורית למקומות שבהן יש סכנה תחבורתית-בטיחותית בלבד.

3. הגבלת סמכויות הרשויות לבצע עבודות תשתית רחבות בדרך שלא הוסדרה סטטוטורית רק למקרים שבהם יש סכנה לקריסת מערכת התשתית.

מבחינה אופרטיבית הורה בית המשפט לבדוק מחדש את התוכניות תוך חצי שנה כדי לקבוע היכן היתה סכנה תחבורתית-בטיחותית . למעט המקומות שימצאו הכרחיים מבחינה זו, יש להחזיר את המצב לקדמותו תוך חצי שנה נוספת. אפשרות נוספת שמותיר ביהמ"ש לרשויות היא לאשר תוכנית מפורטת לשכונה בתוך פרק הזמן הזה ולהוציא היתרי בניה.

 

עת"מ 8938/08

העתירה

תגובת המשיבות 1 ו-4 לבקשה לצו ביניים

תגובת המשיבה 3 לבקשה לצו ביניים

תגובת העותרים לתשובות המשיבים בעניין הבקשה לצו ביניים

החלטת בית המשפט המחוזי בבקשה לצו ביניים

בקשת רשות ערעור בנושא צו הביניים

תגובת המשיבות 1 ו-4 לבקשה לצו ביניים

תגובת המשיבה 2 לבקשה לצו ביניים

תגובת המשיבה 3 לבקשה לצו ביניים

תגובת המשיבה 7 לבקשה לצו ביניים

תשובת המבקשים לתגובות המשיבים בנושא צו הביניים

החלטת בית המשפט העליון בבקשת רשות הערעור בנושא צו הביניים

עיקרי טיעון מטעם העותרים

פרוטוקול הדיון והחלטה, 25.3.09

תגובת העותרים לעמדת הועדה המחוזית ולתגובות המשיבים + חוות דעת תכנונית, יולי 2009

בקשה דחופה למתן צו ביניים, יולי 2009

פסק הדין

 

עע"מ 8274/09

ערעור

ערעור שכנגד

בקשה לסעד זמני

החלטה, 19.4.2010

עיקרי טיעון מטעם המשיבים 1-8, יוני 2010

פסק הדין, יוני 2011

 

הודעות לעיתונות:

בית המשפט העליון פסק להגביל את עבודות הפיתוח בסילואן, יוני 2011

"צריך להשקיע בחינוך לפני תשתיות; קודם כל תטפלו באנשים", יולי 2010

‏לא לבצע עבודות תשתית בואדי חילווה/סילוואן, אפריל 2010

בית המשפט בירושלים הורה לעצור עבודות בניה שמקיימת העירייה ללא היתר, ספטמבר 2009

בית המשפט בירושלים הורה לעצור עבודות תשתית שמקיימת העירייה ללא היתר, מרס 2009

לעצור החפירות והעבודות שמבצעת עיריית ירושלים בסילואן ללא היתר, נובמבר 2008

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות תושבי ירושלים המזרחית,תכנון ובניה

סגור לתגובות.