הזכות לפרטיות

"כרטיס חכם" בתחבורה הציבורית

צילום: טל דהןצילום: טל דהן

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 100) (רישיון מפעיל וכרטיס חכם), התשע"א-2010; תזכיר חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית, התשע"ג-2013

הצעת החוק באה להסדיר את סוגיות הרישוי של מפעילי כרטיס חכם בתחבורה הציבורית, כמו גם את סוג המידע המתבקש מהנוסעים ודרכי הטיפול במידע.

בפועל, מפעילי התחבורה הציבורית אוספים מכל אדם שנזקק ל"כרטיס חכם" מידע אישי רב שכולל, בין היתר, נתונים מזהים וביוגרפים לרבות תמונה דיגיטלית; נתוני "פרופיל" המזכים בהנחה, כגון זכאות לקצבה או מוגבלות, פרטי מוסד לימודים, גיל וכד'; ונתונים אודות הנסיעות, לרבות מועד עליה לקו אוטובוס מסוים ותחנת העלייה. המידע האישי הרגיש מוחזק במאגרי המידע למשך שנים ארוכות, ועובר מגורם אחד למשנהו לצרכים שונים.

הצעת החוק שהביא משרד התחבורה לכנסת מבקשת אישור בדיעבד של הפרקטיקות הנהוגות, תוך מתן יד כמעט חופשית למשרד התחבורה לקביעת הנהלים והקריטריונים. זאת מבלי לתת את הדעת לרגישות המידע המוחזק, להגנה עליו, ומבלי להתמודד עם השאלה האם בכלל ישנו צורך לאיסוף מידע רגיש שכזה לשם נסיעה בתחבורה הציבורית.

מאחר ומדובר בפגיעה בפרטיות של ציבור גדול של צרכנים, שמתקשים להגן על זכותם לפרטיות, וחלק מהמידע נאסף למטרות שאינן ראויות, יש ליצור הסדרים מפורטים, שיגבילו בצורה מפורשת וברורה את הפגיעות בפרטיות הצרכנים, ויצמצמו אותן למינימום ההכרחי.

סטאטוס: לאחר דיונים שנערכו בתחילת 2012 בוועדת הכלכלה של הכנסת נדרש משרד התחבורה לגבש ביחד עם משרד המשפטים הצעת חוק חדשה ומפורטת, ובה הסדרים שיצמצמו את הפגיעה בפרטיות הנוסעים. באוגוסט 2013 התפרסם תזכיר חוק להערות הציבור, אך עד היום טרם הוגשה לכנסת הצעת חוק.

משרד התחבורה הבטיח כבר לפני שלוש שנים להנפיק "כרטיס חכם לשימוש אישי" (כונה בדיונים בכנסת "אנונימי מזוהה" או "חצי אנונימי"), שיאפשר למחזיק בו ליהנות מכל הסדרי הנסיעה וההנחות מבלי שיהיה עליו "להסכים" לפגיעה בפרטיותו. גם במענה לפניית יו"ר הועדה לפניות הציבור של הכנסת, חה"כ עדי קול, התחייב משרד התחבורה כי כרטיס זה יופעל בכל החברות המפעילות עד לחודש יולי 2014.
 

נוסח הצעת החוק המקורית

עמדת האגודה לזכויות האזרח, ינואר 2012

פניית האגודה לכנסת, מרץ 2012

נוסח תזכיר החוק, אוגוסט 2013

הערות האגודה לתזכיר החוק, נובמבר 2013
תשובת משרד התחבורה בעניין הכרטיס ה"חצי-אנונימי", ינואר 2014
פניית האגודה לוועדת הכלכלה, אוקטובר 2014
 

הודעות לעיתונות:

"הכרטיס החכם" פוגע בפרטיות מיליוני נוסעים שלא כדין, ינואר 2012

 

דיונים בוועדות הכנסת:

פרוטוקול דיון של הוועדה משותפת לועדת הכלכלה וועדת הכנסת, 21.2.2011

פרוטוקול דיון של הוועדה משותפת לועדת הכלכלה וועדת הכנסת, 9.1.2012

פרוטוקול דיון של הוועדה משותפת לועדת הכלכלה וועדת הכנסת, 21.2.2012

פרוטוקול דיון של הועדה משותפת לועדת הכלכלה וועדת הכנסת, 20.3.2012

פרוטוקול דיון של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור וועדת המשנה של ועדת הכלכלה, 17.1.2012

פרוטוקול דיון של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, 28.2.2012

 

 קישורים נוספים: 

עודד ירון, כך ניתן לחשוף את המידע האישי שלכם בכרטיסי הרב קו, הארץ 5.11.2013

הנחית רשם מאגרי מידע בעניין כרטיס חכם בתחבורה ציבורית

סיכום ומצגות של יום עיון של משרד התחבורה והרשות למשפט ולטכנולוגיה (משרד המשפטים), 9.7.2012

אבנר פינצ'וק (בלוג "האח הקטן"), כרטיס חכם בתחבורה הציבורית: כרטיס חכם וביורוקרטים חכמים מצפצפים על הזכות לפרטיות ועל ריבונות הכנסת, 23.1.2012

כרטיס חכם באוטובוס: יודעים עליך, עוקבים אחריך, 9.1.2012, ynet

תשובת משרד התחבורה לפניית האגודה, מרץ 2008

פניית האגודה למשרד התחבורה בעניין חשש לפגיעה בפרטיות בשל "הכרטיס החכם", ינואר 2008

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: הזכות לפרטיות,זכויות אזרחיות

סגור לתגובות.