תוכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום

בג"ץ 1991/00 אבו חמאד נגד המועצה הארצית לתכנון ובנייה

עו"ד: דנה אלכסנדר, באנה שגרי-בדארנה

 

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ נגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאמץ את תוכנית המתאר המחוזית למחוז הדרום (תמ"מ 4/14), אשר מפלה בין האוכלוסיה הערבית-בדואית לאוכלוסיה היהודית במגוון צורות ההתיישבות. בעתירה תקפה האגודה את התפיסה התכנונית הגורסת, כי ערביי הנגב יתגוררו בישובים ריכוזיים גדולים, וכי לא תוכר עבורם מתכונת של התיישבות כפרית מפוזרת, כפי שקיימת לאוכלוסיה היהודית באזור.

ביולי 2001 הגיעו הצדדים להסכם, שאומץ ע"י בית המשפט. בהסדר זה התחייבו מוסדות התכנון, שתוכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע (תמ"מ 14/4 שינוי 23) תעסוק כעניין עיקרי בהסדרת ההתיישבות הבדואית בנגב, ושהתכנון יתבצע בתיאום עם נציגי האוכלוסייה ובהתחשבות בצרכיה. מאז אמנם נפגש צוות התכנון של תוכנית המתאר עם נציגי העותרים מספר פעמים, אולם הפר את התחייבות מוסדות התכנון בפני בג"ץ וסירב לבחון באופן נקודתי הצעות קונקרטיות להסדרה תכנונית של כפרים.

תוכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע, שהובאה לידיעת הציבור בחודש יוני 2007, לא מסמנת את הכפרים הבלתי מוכרים על המפה, וה"פתרון" היחיד שהיא מציעה הוא הכרה בשני כפרים נוספים בלבד, וסימון כמחצית מהשטחים שהתושבים מחזיקים בהם כיום כ"אזור כפרי חקלאי משולב", המיועד בעתיד להקמה של יישובים בהליך מזורז יותר. אולם המנגנון התכנוני המתגבש להקמה עתידית של ישובים נעדר קריטריונים, לוחות זמנים או אחריות של המדינה לתהליך.

לאחר הפקדת התוכנית הסכימו העותרים למחיקת העתירה במטרה למצות הליכים בפני מוסדות התכנון באמצעות הגשת התנגדויות. העתירה נמחקה, ובית המשפט חייב את המדינה בהוצאות המשפט. במהלך החודשים ספטמבר ואוקטובר 2007 ארגוני זכויות אדם ותושבי הכפרים הבלתי מוכרים הגישו למועצה הארצית לתכנון ולבניה התנגדויות לתוכנית המתאר.

העתירה

עיקרי טיעון מטעם העותרים

תגובת העותרים להודעה משלימה מטעם המשיבות

תגובה מטעם העותרים, ינואר 2004

תגובה מטעם העותרים, ספטמבר 2004

התייחסות ראשונית של העתורים לטיוטת תוכנית המתאר החלקית למטרופולין באר שבע, פברואר 2005

תגובה מטעם העותרים, מארס ‏2005

הערות העותרים לתוכנית המתאר המחוזית החלקית למטרופולין באר שבע, יוני 2005

פסק הדין, יולי 2007

החלטה בבקשה לפסיקת הוצאות

התנגדויות לתוכנית המתאר למטרופולין באר שבע, ספטמבר-אוקטובר 2007

 

הודעות לעיתונות:

צו על תנאי בעתירת האגודה בעניין יישובים כפריים בדואיים, נובמבר 2000

בג"ץ: צריך לפתור את בעיית הכפרים הלא מוכרים, יולי 2001

גם בתוכנית המתאר החדשה – הכפרים הבלתי מוכרים לא על המפה, נובמבר 2007

 

קישורים:

דברים שנישאו בכנס "לא על המפה", נובמבר 2006

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הכפרים הבלתי מוכרים,זכויות המיעוט הערבי

סגור לתגובות.