צדק חלוקתי – הוראות המעבר להפשרת קרקעות חקלאיות

בג"ץ 6317/03 הקשת הדמוקרטית המזרחית נגד שר התעשיה, המסחר והתעסוקה

עו"ד: שרון אברהם-ויס, סמדר בן נתן

 

פורום הקרקעות, שבו חברים האגודה לזכויות האזרח, הקשת הדמוקרטית המזרחית, במקום – מתכננים למען זכויות תכנון, ואדם טבע ודין, עתר לבג"ץ נגד החלטות מועצת מינהל מקרקעי ישראל באשר להוראות המעבר להפשרת קרקעות חקלאיות, הקובעות הטבות מופלגות למחזיקים בקרקע חקלאית בעת שינוי ייעודה. העתירה הוגשה בהמשך לעתירה של הקשת הדמוקרטית המזרחית, שבה פסק בג"ץ, בפסק דין תקדימי, כי החלטות אלה בטלות מחמת חוסר סבירות קיצוני ובשל פגיעתן בעקרונות הצדק החלוקתי. זאת מכיוון שהן מעניקות הטבות מפליגות ובלתי מוצדקות למגזר צר בחברה, על חשבון יתר הציבור, ומתעלמות מעקרון השוויון: הקצאה של משאב יקר ערך ומוגבל, כקרקע המדינה, למגזר אחד, מונעת אותו מיתר הציבור.

בעקבות עתירת פורום הקרקעות גובשו הוראות מעבר חדשות, שצימצו באופן ניכר את היקף העסקאות של שינוי ייעוד קרקע חקלאית, אשר תצאנה לפועל. הפורום הגיש לבג"ץ עתירה מתוקנת, שבה נטען כי על אף צמצומן, גם הוראות המעבר המתוקנות גורפות יתר על המידה ויש לשנותן. העתירה המתוקנת נדחתה, אולם פסק הדין שימר את הישגו של פורום הקרקעות.

העתירה

עתירה מתוקנת

תגובת העותרות להודעה מטעם פרקליטות המדינה

פסק הדין

 

הודעות לעיתונות:

הצעת החוק לרישום זכויות חקלאים בקרקע מנוגדת לחוק יסוד: כבוד האדם, ינואר 2001

פורום הקרקעות עתר לבג"ץ נגד ההחלטה בדבר הוראות המעבר, יולי 2003

הוראות המעבר לא תכנסנה לפועל עד להמשך הדיון בעתירה בנושא הקרקעות, אוגוסט 2003

שינוי הוראות המעבר – הישג לשוויון ולצדק החלוקתי בישראל, נובמבר 2003

פורום הקרקעות: גם הוראות המעבר המתוקנות גורפות מדי, דצמבר 2003

הוראות המעבר המצומצמות לשינוי יעוד קרקע חקלאית תישארנה על כנן, מאי 2004

 

קישורים:

החכרת קרקע חקלאית – עמדת האגודה, פברואר 2001

דף מידע: של מי האדמה הזאת? מרץ 2001

דפנה ברק-ארז, צדק חלוקתי במקרקעי ישראל: בעקבות בג"ץ הקרקעות החקלאיות, "המשפט", 18, יולי 2004

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לדיור,הזכות לשוויון,זכויות חברתיות,עוד,תכנון, בניה וקרקעות

סגור לתגובות.