"חוק ההסתננות"

צילום: לאה פאביצילום: לאה פאבי

הצעת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (תיקון מס' 3 והוראת שעה), התשע"א-2011

מטרתו המוצהרת של התיקון לחוק היא הרתעה של פליטים ומבקשי מקלט מלבוא לישראל באמצעות ענישה דרקונית ומעצר של הפליטים ומבקשי המקלט שבישראל. הצעת החוק מגדירה כ"מסתנן" כל מי שנכנס לישראל שלא במעבר גבול, ואינה מבחינה בין מסתננים ביטחוניים, פליטים, מבקשי מקלט ומהגרי עבודה. בין השאר קובעת הצעת החוק, כי מבקשי מקלט וילדיהם יושמו במעצר לתקופה של מינימום שלוש שנים (ולא של 60 ימים, כפי שקובע חוק הכניסה לישראל), ובמקרים מסויימים לתקופה בלתי מוגבלת. אם תתקבל הצעת החוק, אפשר יהיה להעמיד לדין פלילי כל מי שמסייע או נותן מחסה לפליטים ומבקשי מקלט, ועונשו יהיה מאסר חמש שנים. מי שמסייע או נותן מחסה שוב – עונשו יהיה חמש עשרה שנות מאסר.

הצעת החוק תחמיר את מצבם של מבקשי המקלט הקטינים, אשר נלווים להוריהם. ההצעה אינה מכירה באיסור לכלוא ילדים, אלא כמוצא אחרון של לית ברירה; אינה קובעת את עקרון טובת הילד כעילת שחרור; אינה מחייבת מעורבות גורמי הרווחה בהליך המעצר; אינה כוללת מנגנונים מיוחדים להבטחת זכויותיהם של קטינים הנלווים להוריהם; ולמעשה מפקירה את הילדים לשירותיות הוראות המעצר הדרקוניות של הצעת החוק.

הצעת החוק מפרה באופן בוטה את העקרונות הבסיסיים ביותר להגנה על מבקשי מקלט והטיפול בהם. כמו כן היא  ממשיכה במגמה של דה-לגיטימציה לארגוני זכויות אדם, בכך שהיא מפלילה כל סיוע – רפואי, משפטי, הומניטארי – שיינתן למי שהחוק מגדיר אותו כ"מסתנן".

הצעת חוק דומה עברה קריאה ראשונה בכנסת הקודמת, והוחל עליה דין רציפות ביוני 2009. בעקבות לחץ ציבורי לא קודמה החקיקה. ב-28 במרץ 2011 הניחה הממשלה את הצעת החוק הנוכחית, והעבירה אותה בקריאה ראשונה במליאה יומיים לאחר מכן, וביום האחרון למושב החורף. במהלך הדיונים בוועדת הפנים על החוק, ההוראות הפליליות בחוק, שנוגעות לסיוע למסתננים ולעבירות רכוש, הוגבלו למסתננים חמושים, ולמי שהסתננותם קשורה בסחר בבני אדם או בעבירות סמים.

סטאטוס:  החוק עבר במליאה ב-10 בינואר 2012.

 

לנוסח החוק שעבר במליאה

הצעת החוק הממשלתית 2011

להצבעה בקריאה שנייה ושלישית מאתר הכנסת

הצעת החוק הממשלתית 2008

 

ניירות עמדה:

שאלות ותשובות על החוק למניעת הסתננות, ינואר 2012

עמדת האגודה לזכויות האזרח ומוקד סיוע לעובדים זרים, אוגוסט 2011

עמדת האגודה לזכויות האזרח וארגונים עמיתים, פברואר 2010

פניית מוקד סיוע לעובדים זרים, האגודה לזכויות האזרח והתכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב לחברי הכנסת, יוני 2008

 

הודעות לעיתונות:

"חוק ההסתננות" מבקש להעניש פליטים רק כדי להרתיע אחרים מלבוא, נובמבר 2011

הממשלה מתכננת מחטף של הרגע האחרון בעניין חוק ההסתננות, מרץ 2011

ממשלת ישראל משקרת לציבור בעניין הפליטים כדי להעביר את חוק ההסתננות, פברואר 2010

ארגוני זכויות האדם לחברי הכנסת: אסור לתמוך ב"חוק ההסתננות", יוני 2008

אושר בקריאה ראשונה: מבקשי מקלט יהיו צפויים לעונש של עד 7 שנות מאסר, מאי 2008

 

קישורים נוספים:

עתירת ארגוני זכויות אדם נגד החוק (בג"ץ 7146/12), אוקטובר 2012

דוח ארגוני הסיוע לפליטים: הצעת החוק למניעת הסתננות – שקרים ומציאות, פברואר 2010

עצומה, יוני 2009

מאמר: פליטים ומבקשי מקלט – אורחים לא רצויים במדינת ישראל, עו"ד ענת בן-דור, התכנית לזכויות פליטים באוניברסיטת תל אביב, יוני 2008

 

חקיקה קשורה:

"חוק ההסתננות2"

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:,

קטגוריות: מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.