הזכות לשירותי רווחה - אילוסטרציה

הזכות לשירותי רווחה

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לקיום בכבוד, קצבאות ושירותי רווחה הכנסו לאתר החדש שלנו.

כדי להבטיח את מימוש הזכות לקיום בכבוד לכל אדם, וכדי להתמודד עם מגוון המצוקות האנושיות והמשברים שחווים בני אדם, משפחות וקהילות בחברה המודרנית, הוקמו במאה האחרונה בכל מדינות הרווחה מערכות שירותים חברתיים אישיים וקהילתיים. בישראל מערכת שירותי הרווחה האישיים מסייעת בין השאר לעולים חדשים וותיקים, לקשישים עריריים ומוגבלים, לילדים ולבני נוער בסיכון, לאנשים המתמודדים עם נכות למיניה, למכורים לסמים ולאלכוהול, לנשים בזנות, לאסירים משוחררים ולחסרי בית.