הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות)

החלפת עובדת סוציאלית

אילוסטרציה: פטיש בית משפט

עת"מ 35653-07-16 ז.פ. נ' עיריית שדרות

עו"ד: משכית בנדל

 

ב-19.7.2016 הגישה האגודה עתירה מנהלית נגד עיריית שדרות ומשרד הרווחה והשירותים החברתיים בדרישה לאפשר לאישה צעירה, אם עצמאית לשתי בנות, להיות משובצת לטיפולה של עובדת סוציאלית אחרת מזו שמונתה לה בלשכת הרווחה בעיר שדרות. עוד ביקשנו בעתירה לקבוע נוהל לטיפול בבקשות להחלפת עובדת סוציאלית (אין נוהל כזה בשום לשכה בארץ).

העותרת סירבה להיות מטופלת על ידי העובדת שאליה שובצה מכיוון שזו ביקשה בעבר לפתוח בהליכי אימוץ ביחס לאחת מבנות העותרת. בקשתה להיות בטיפולה של עובדת סוציאלית אחרת נדחתה על הסף בטענה שהשיבוץ נעשה אך ורק על בסיס כתובת המגורים בעיר, ותוך התעלמות מנסיבות העניין ומשיקולים כבדי משקל, ואף נהגו בעותרת בביטול ובזלזול. כתוצאה מכך שהיא אינה רשומה בלשכת הרווחה, נמנעות ממנה ומבנותיה זכויות שונות כגון צהרונים, מועדוניות וקייטנות לבנותיה, ותמיכה נוספת שמקבלות משפחות במצבה ממערכת הרווחה.

יום לאחר הגשת העתירה הודיעה עיריית שדרות שהיא חוזרת בה מעמדתה הדווקנית, כי לעותרת תוחלף עובדת סוציאלית, ואף יקבע נוהל לטיפול בבקשות אלו. נוהל כזה אכן נקבע בתקנון העבודה הסוציאלית (תע"ס) בהוראה 1.36 בסעיף 3.3.

העתירה

בקשה לדיון דחוף

 

העתירה נכתבה בסיוע המתמחה עודד רון

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לכבוד,הזכות לשירותי רווחה

סגור לתגובות.