זכויות חייבים

הגנה על חייבים מעוטי אמצעים

הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון – חייבים מוגנים), התשע"ז-2016

 

הצעת החוק מבקשת להגן על זכויותיהם של חייבות וחייבים פגיעים ונטולי אמצעים, ולאפשר להם לצאת ממעגל החובות ולחיות את חייהם בכבוד. מטרתה להביא לייעול הגבייה ולחסכון בהוצאות מיותרות לכל הצדדים, תוך איזון ראוי בין זכות הקנין של הזוכים לבין הזכות לקיום בכבוד של החייבים. ההצעה נכתבה בסיוע האגודה לזכויות האזרח על בסיס הדוח "חייבים לשנות" שפרסמה האגודה.

הצעת החוק מתמקדת בחייבים חסרי אמצעים, ומבקשת להסיר חלק מהחסמים שמקשים עליהם לזכות בהקלות ולמצות את הזכויות המגיעות להם במערכת ההוצאה לפועל. בין החסמים – היעדר ייצוג משפטי, חסם גיאוגרפי, מחסום שפה, הדרה ממוקדי קבלת החלטות וכוח, מחסום כלכלי, מחסור בידע מקצועי, קושי להתמודד עם נבכי הבירוקרטיה, חסמים פסיכולוגיים ועוד. חסמים אלה, יחד עם פערי הכוח המשמעותיים בין הזוכים לבין החייבים וההטיה המבנית של המערכת לטובת הזוכים, מעלים חשש כבד כי תחת ההסדר הקיים כיום, חייבים מעוטי אמצעים עלולים להיתפס על ידי המערכת כמי שמשתמטים מתשלום. זאת, על אף שחוסר שיתוף הפעולה מצידם נובע מפערי הכוח ומהיעדר נגישות והתאמה של המערכת אליהם. נוכח ההשלכות הקשות של הגדרת החייב כמשתמט מתשלום, המצב הקיים עלול להוביל לפגיעה לא מוצדקת בזכויות היסוד של החייבות והחייבים לקיום בכבוד, לחירות, לקנין ועוד.

בהצעת החוק מוצע לבטל את החזקה בסעיף 7ג לחוק בדבר יכולת החייב לפרוע את החוב עד אשר הוכיח אחרת, ביחס לחייבים המשתייכים לאוכלוסיות פגיעות שלמערכת יש כבר אינדיקציה לגבי מצבם החברתי-כלכלי. מערכת ההוצאה לפועל תוכל לקבל אינדיקציה מהרשויות לגבי חייבים פגיעים. לחייבים אלה יישלח עלון מידע ידידותי שיפרט בשפות שונות את זכויותיהם וחובותיהם. עוד מוצע כי יהיה על נציגי מערכת ההוצאה לפועל ליצור ביוזמתם קשר טלפוני עם החייבים הפגיעים, וליידעם על מצבם ועל האפשרויות העומדות בפניהם, כגון: זכותם להתייצב לחקירת יכולת בלשכה הקרובה לביתם, זכותם לייצוג משפטי, זכותם לבקש חקירת יכולת, אפשרויות לפריסת החוב, לאיחוד תיקים וכיוצא בזה. במידה ונקיטה באמצעים אלה לא תעודד את החייב המוגן לנקוט בפעולה כלשהי ביחס לחוב, הוא יוזמן לדיון בפני רשם שיסביר לו את השלכות אי-פעולותיו בטרם הגדרתו כמשתמט. עד למיצוי הליכים אלה, מוצע לקבוע כי לא יינקטו נגדו הליכי ביצוע, על מנת לאפשר לתת לו זמן להסדיר את החוב מבלי שיוטלו עליו הוצאות ושכר טרחה. עוד מוצע להקפיא את ריבית הפיגורים על החוב מרגע הגדרת החייב כמוגן.

ססטוס: הצעת החוק הונחה על שולחן הכנסת ב-31.10.2016 ע"י חברות הכנסת קארין אלהרר ומרב מיכאלי, וצפויה להידון בקרוב בוועדת השרים לחקיקה.

נוסח הצעת החוק

דף הצעת החוק באתר בכנסת

 

קישורים: 

הקלות לפושטי רגל, "הכל כלול", ערוץ 10, 16.11.2017 (מדקה 20:25)

דוח האגודה לזכויות האזרח, "חייבים לשנות: כיצד מדינת ישראל מדרדרת בעלי חוב לעוני", אוקטובר 2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לקיום בכבוד (רווחה וקצבאות),זכויות חייבים

סגור לתגובות.