teeth

בריאות השן

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא הזכות לבריאות הכנסו לאתר החדש שלנו.

אחת מההוצאות הגבוהות ביותר של משקי בבית בתחום הבריאות היא על טיפולי שיניים, במיוחד בגיל מבוגר. בשל העלויות הגבוהות, קשישים המשתייכים לעשירונים הנמוכים נאלצים לוותר לחלוטין על רפואת השיניים, לעתים עד כדי חוסר בשיניים – ההערכה היא כי שיעור הקשישים חסרי השיניים לחלוטין בישראל גבוה מ-50%.

הקואליציה לבריאות שיניים ציבורית, שבה האגודה לזכויות האזרח היא אחת השותפות המובילות, מציבה בפני מקבלי ההחלטות את החזון לבריאות שיניים ציבורית לכל. בעקבות פועלה החל לפעול ב-2010 שירות שיניים ציבורי לילדים עד גיל 12, וכיום היא פועלת להרחבת השירות לבני 18-12 ולהכנסת רפואת השיניים של הקשישים לסל הבריאות.

הזכות לבריאות – ראשי