צילום: אהוד עוזיאל צילום: אהוד עוזיאל

תברואה

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים בנושא זכויות התושבים בירושלים המזרחית הכנסו לאתר החדש שלנו.

תשתיות הביוב והניקוז בירושלים המזרחית סובלות מהזנחה רבת שנים, והצפות ניקוז וביוב נגרמות תדיר.
המצב התברואתי מחפיר: ברחובות רבים הזבל מתגלגל ברחובות; מכולות האשפה המעטות הקיימות עולות על גדותיהן, שבורות ונוזלות; ומזיקים רבים מהווים מפגע סביבתי חמור. כל אלה פוגעים קשות בזכויות התושבים לבריאות ולכבוד.

להרחבה

הכל

חדשות