הזכות לחירות – אשפוז כפוי

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

אשפוזו של אדם בניגוד לרצונו משמעו שלילת חירותו. החוק קובע ערובות להגנה על זכויותיו של אדם המאובחן כחולה נפש, אולם בפועל לעיתים אין הקפדה מספקת על קיומה של עילת אשפוז, על בדיקת חלופות לאשפוז ועל הליך הוגן בדיון בוועדות הפסיכיאטריות. האגודה לזכויות האזרח מטפלת במקרים של אשפוז כפוי בלתי-מוצדק ובלתי-חוקי.

זכויות מאושפזים באשפוז פסיכיאטרי, מאתר "כל זכות"