הזכות לחירות – אשפוז כפוי

יצוג ע"י עורך דין בוועדה הפסיכיאטרית

בג"ץ 2463/01 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד משרד המשפטים

עו"ד: דורי ספיבק (התכנית לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב)

 

אשפוז חולה נפש בניגוד לרצונו משמעו שלילת חירותו. החוק לטיפול בחולי נפש קובע כי אין לאשפז אדם בכפייה בבית-חולים פסיכיאטרי אלא בהתאם לתנאים הקבועים בחוק, ויש להעדיף טיפול מרפאתי על-פני אשפוז בכפייה. בפועל אין הקפדה מספקת על קיומה של עילת אשפוז, על בדיקת הראיות לקיום תנאי האשפוז, על בדיקת חלופות לאשפוז ועל הליך הוגן בדיון בוועדות הפסיכיאטריות, לרבות זכויות של החולה לייצוג על-ידי עורך דין.

האגודה לזכויות האזרח עתרה לבג"ץ יחד עם התוכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב וארגון בזכות בדרישה שמשרד המשפטים יבטיח ייצוג לכל מאושפז בכפייה בהליכים בוועדות הפסיכיאטריות הדנות באשפוזו. בעקבות העתירה החל משרד המשפטים בפרויקט ניסויי במחוז ירושלים. במסגרת הפרויקט הוענק ייצוג משפטי לכל אדם, שאושפז בהוראת הפסיכיאטר המחוזי, שעניינו הובא בפני הוועדות הפסיכיאטריות במחוז ירושלים ולא יוצג בידי עורך דין. הפרויקט הביא בתוך פרק זמן קצר ביותר לשיפור ניכר בשמירה על זכויות המאושפזים במחוז זה. בתשובתו לעתירה התחייב שר המשפטים להתקין תקנות, אשר יסדירו מתן ייצוג משפטי בכל ההליכים המתנהלים בפני הוועדות הפסיכיאטריות.

במרץ 2004 עבר בכנסת תיקון לחוק טיפול בחולי נפש, הקובע את זכותו של אדם עם מוגבלות נפשית לייצוג בפני ועדת פסיכיאטרית. בתיקון לחוק נקבע כי לאדם יש זכות לעו"ד מן הסיוע המשפטי (באשפוז אזרחי) או מהסנגוריה הפלילית (באשפוז פלילי). למערכת יש חובה ליידע אותו על זכותו זו. אין מבחנים של הכנסה, וגם לא של סיכוי משפטי. רק במקרה של ערעור בהליך אזרחי, יש לסיוע המשפטי שיקול דעת שלא לקחת את התיק אם אין לו סיכוי משפטי. נקבע כי החוק יוחל בהדרגה, וביצועו יושלם עד לחודש מרץ 2007. לאור כל זאת, נמחקה העתירה.

העתירה

החלטה על מחיקת העתירה, 18.3.2004

 

הודעות לעיתונות:

אנשים שעומדים להתאשפז בכפייה החלו לקבל ייצוג משפטי, אוקטובר 2002

בג"ץ: על המדינה לנמק מדוע לא תמנה עו"ד לכל אדם המאושפז בכפייה, ינואר 2002

אלפי בני אדם בעלי מוגבלות נפשית מאושפזים בכפייה ללא ייצוג משפטי, אפריל 2001

 

קישורים:


התיקון לחוק, שהתקבל בעקבות העתירה (יש לגלול את המסך)

הפסיכיאטריים: לאפשר ייצוג משפטי לחולי נפש בוועדות, "הארץ"

פסיכיאטרים תומכים בהגנה משפטית על חולי נפש, walla

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לחירות – אשפוז כפוי,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.