הזכות לחירות – אשפוז כפוי

אלפי בני אדם מאושפזים בכפייה ללא ייצוג משפטי

האגודה לזכויות האזרח בישראל וארגון "בזכות" – המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות, עתרו (26.3.01) לבג"ץ נגד משרד המשפטים. העתירה הוגשה ע"י עורך דין דורי ספיבק מהתוכנית לזכויות אדם בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל-אביב. העתירה הוגשה בדרישה להפיץ בין כל הוועדות הפסיכיאטריות הפועלות לפי חוק טיפול בחולי נפש, רשימה של עורכי דין, מתוכה ימונו עורכי דין לכל מי שכנגדם מתנהלים הליכים לאשפוז כפוי לפי החוק, ואינם מיוצגים על-ידי עורך דין.

מדי שנה נלקחים אלפי אנשים, בניגוד לרצונם, ומושמים מאחורי סורג ובריח, במסגרת אשפוז פסיכיאטרי כפוי. מנתונים עדכניים, המפורטים בעתירה, עולה כי בשנת 1999, למשל, אושפזו בכפייה 4,602 אנשים. לפי החוק פועלות שש ועדות פסיכיאטריות מחוזיות. במהלך שנת 1999 דנו הוועדות הפסיכיאטריות בעניינם של כ-3,600 חולים.

בעתירה מתוארת מצוקה קשה, תחושת השפלה וחוסר אונים בקרב המתנגדים לאישפוזם הכפוי, המנסים ללא סיכוי של ממש להגן על חירותם ועל כבודם.

האגודה לזכויות האזרח וארגון בזכות מציינים בעתירה, כי בשנים האחרונות נתגלו פגמים ועיוותים קשים בעבודתן של הוועדות הפסיכיאטריות. על פי דוחות שונים מסתבר, כי כללי צדק יסודיים לא נשמרים בהליך האשפוז הכפוי, ובעיקר לא נשמרת זכות הטיעון לאדם המובא בפני הוועדה. כתוצאה מכך הוועדות הפסיכיאטריות מקבלות לעיתים קרובות החלטות לא מנומקות או החלטות שנתקבלו לאחר בדיקה קצרה ודיון לא ממצה בעניינו של אותו אדם.

עו"ד ספיבק מציין בעתירה, כי ועדת שניט, ועדה ממשלתית בין-משרדית בראשות פרקליטת מחוז תל-אביב, אשר דנה בפגמים שנתגלו בעבודת הוועדות, המליצה עוד בחודש יולי 2000 באופן חד משמעי על מינוי עורכי דין מייצגים בהליכי אישפוז כפוי, אך עד כה טרם יושמו המלצות הוועדה.

עו"ד ספיבק מוסיף, כי מבין אלפי האזרחים המובאים מדי שנה בפני הוועדות, רק מיעוט זעום זוכה לייצוג על-ידי עורכי דין: רבים מהעומדים בפני הוועדות הם בעלי מוגבלות נפשית ואינם מודעים לזכותם לקבל ייצוג משפטי. לרובם אין מידע כיצד ניתן ליצור קשר עם עורכי דין, על אחת כמה וכמה כאשר בעת הבאתם בפני הוועדה, הם כבר בתוך מוסד פסיכיאטרי סגור.

עוד מודגש בעתירה, כי אף על-פי שהחוק קובע במפורש, כי כל מאושפז בכפייה זכאי לערער על החלטות הוועדה הפסיכיאטרית בפני בית משפט מחוזי, בפועל זוכים לאותה נגישות לערעור רק מאושפזים המיוצגים על-ידי עורך דין. בהתבסס על ניסיונן המתמשך של האגודה לזכויות האזרח ושל התוכנית לזכויות אדם בייצוג בפני הוועדות הפסיכיאטריות ובערעורים, מתברר כי עצם הייצוג המשפטי של אדם בהליכים המתנהלים בפני הוועדה הפסיכיאטרית, גורם לשיפור משמעותי של איכות הדיון. עוד נאמר בעתירה, כי הייצוג מביא ליתר הקפדה על זכויותיהם של המובאים לדיון, ובמקרים רבים של הגשת ערעור, הייצוג המשפטי מביא לשינוי בעמדת הרשויות, להודאת המדינה כי האישפוז נעשה שלא כדין, ולשחרור המאושפז מבלי לקיים דיון כלל.

במהלך החודשים האחרונים פנה עו"ד ספיבק מספר פעמים אל היועץ המשפטי לממשלה ואל פרקליטת המדינה, ופירט את הפגיעה הקשה בזכויות החוקתיות והחוקיות של אנשים עם מוגבלות נפשית, כתוצאה מהעדר ייצוג בהליכים לפי החוק. בתגובה השיב מנכ"ל משרד המשפטים כי "ייצוגם המשפטי של מטופלים בהליכים המתנהלים בפני וועדות פסיכיאטריות לפי החוק לטיפול בחולי נפש, הינו מהלך ראוי" אך לכך נדרש תיקון חקיקה וגיבוי תקציבי הולם. עו"ד ספיבק מציין בעתירה, כי לכל אלפי האנשים שמאושפזים בכפייה יש זכות להליך הוגן בפני הוועדה הפסיכיאטרית, אשר במסגרתו יתברר אם קיימת הצדקה חוקתית ועילה חוקית לשלול את חירותם, לכפות עליהם לעבור טיפולים קשים וליטול תרופות פסיכיאטריות.

בעתירה מדגיש עו"ד דורי ספיבק, כי ההליכים המתקיימים כיום בפני הוועדות הפסיכיאטריות המחוזיות בישראל אינם מספקים את ההגנה הפרוצדורלית המינימלית, וגורמים לפגיעה חמורה ולזלזול ממשי בזכויות האדם של אלה המוצאים את עצמם מאושפזים בכפייה. זאת בניגוד לעקרונות הקבועים בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות ובחוק שיקום חולי נפש בקהילה, ובשונה מהמשפט הבינלאומי והמשווה. לאור ריבוי הפניות הקשות, מבקשים האגודה לזכויות האזרח וארגון בזכות מבג"ץ להוציא צו על תנאי ולקבוע דיון דחוף בעתירה.

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להליך הוגן,הזכות לחירות – אשפוז כפוי,הזכות לכבוד,הזכות לשוויון,זכויות אזרחיות,זכויות אנשים עם מוגבלות

סגור לתגובות.