by: Asala Igbariya

חדשות

צוות הדוברות של האגודה לזכויות האזרח מקיים פעילות אינטנסיבית מול התקשורת הישראלית – בעברית, בערבית וברוסית, ומול התקשורת הזרה, כדי להבטיח שסוגיות הנוגעות לזכויות האדם בישראל יגיעו לסדר היום הציבורי. פעילות זו כוללת כתיבה והפצה של הודעות לעיתונות; שליחת מסרים, עדכונים ותגובות על אירועים אקטואליים לעיתונאים; העברת חומרי רקע ומידע; הופעה של עובדי/ות האגודה וחברי/ות הנהלתה באמצעי התקשורת; וייזום של כתבות עומק באמצעות תדרוך אישי ומעמיק של עיתונאים ועריכת סיורים לאנשי תקשורת. כאן מרוכזות ההודעות לעיתונות שמפיצה האגודה.