הזכות לחשמל

הזכות לחשמל – פעילות האגודה במסגרת פורום חשמל

הזכות לחשמל היא זכות יסוד בסיסית, שכן חשמל הוא משאב חיוני הנדרש לשם קיום אנושי בכבוד ובבריאות, ובמקרים של מצב רפואי קשה או מזג אוויר קיצוני הוא אף תנאי לחיים. חימום הבית בחורף, קירור מזון ותרופות, הפעלת מכשור רפואי תלוי חשמל, ניהול חיי היומיום – כל אלה תלויים באספקת חשמל סדירה. במדינות רבות בעולם הוכרה הזכות לחשמל כזכות יסוד החיונית לקיום בסיסי בכבוד, וכך גם במשפט הבינלאומי, בשורה של אמנות שעליהן חתומה מדינת ישראל.

פורום חשמל, שבו חברה האגודה לזכויות האזרח, פועל לקידום תפיסה של החשמל כזכות יסוד ולא כמוצר צריכה. הפורום מבקש להבטיח שכל אישה ואיש, בלא תלות במצבם החברתי-כלכלי, יהיו זכאים לאספקה של חשמל לצורכיהם הבסיסיים ולקיום בכבוד. הפורום פועל במישור ציבורי ומשפטי למען שינוי יסודי של מדיניות הממשלה במשק החשמל, ובין היתר: לאיסור ניתוקי חשמל לצרכנים בשל חוב; להרחבת מעגל הזכאים להנחות; לשינוי דרכי הגבייה של חובות חשמל; ולגיבוש כללים לחיבור צרכנים בעלי חוב לאספקת חשמל מופחתת במקום ניתוק מהחשמל.

בפורום חשמל חברים: שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני (הכוללת את תושבי העיר חיפה, אגף הרווחה – עיריית חיפה והפקולטה למדעי הרווחה והבריאות באוניברסיטת חיפה), רבנים למען זכויות האדם, האגודה לזכויות האזרח בישראל והקליניקה לזכויות אדם באוניברסיטת תל-אביב. הפורום פועל בשיתופי פעולה עם המרכז הארצי לשלטון מקומי.

 

פעילות האגודה לזכויות האזרח במסגרת פורום חשמל בנושא ניתוקי חשמל:

 

חומרי רקע ודפי מידע: 

הזכות לחשמל – שאלות ותשובות

 

פניות לפי חוק חופש המידע:

1. הליך גביית החובות מאנשים שחיים בעוני:

בקשת האגודה לפי חוק חופש המידע, 16.12.2013

תשובת חברת החשמל, 3.4.2014

בקשת האגודה להבהרות, 15.5.2014

2. נוהל מת"מ (מונה תשלום מראש):

בקשת האגודה לפי חוק חופש המידע, 12.3.2015

נוהל מת"מ שקבלנו במענה לפנייה, 2.5.2015

 

פניות עקרוניות:

פניית האגודה והתוכנית לזכויות אדם באוניברסיטת תל אביב לשר התשתיות והאנרגיה וליו"ר רשות החשמל: הצורך בהסדרת הליך ניתוק והטלת מגבלות על אספקת חשמל בגין חוב כספי של משקי בית פרטיים, 29.7.2014

תשובת רשות החשמל, 12.8.2014

תשובת האגודה והתוכנית לזכויות אדם, 28.9.2014

תשובת רשות החשמל, 7.10.2014

פניית האגודה ליו"ר ועדת הכלכלה בבקשה לקיים דיון דחוף בנושא ניתוקי החשמל לאוכלוסיות מוחלשות, 20.11.2014

פנייה לשרים הרלבנטיים בבקשה לקיים פגישה בנושא, 10.6.2015

 

קישורים נוספים:

תכתובת בעניינה של ר', שבביתה הותקן מת"מ

חיים ריבלין, החיים תחת איום הניתוק מחשמל, חדשות ערוץ 2, 28.8.2015

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות לחשמל,זכויות חברתיות

סגור לתגובות.