גביית תשלום עבור שימוש בכיכר רבין להפגנה

CC-BY: fscc102599CC-BY: fscc102599

עע"ם 11174/08 התנועה למען איכות השלטון בישראל נגד עיריית תל-אביב-יפו
עו"ד: ד"ר יעקב בן-שמש, אדם שנער ודן יקיר
 
האגודה הגישה בקשה לבית המשפט העליון להצטרף כידידי בית המשפט לדיון בנושא גביית תשלום עבור השימוש בכיכר רבין להפגנות. מדובר בערעור מינהלי של התנועה לאיכות השלטון, לאחר שבית המשפט לעניינים מינהליים דחה את עתירתם נגד דרישת התשלום של עיריית תל אביב-יפו. בתחילה הם נדרשו לשלם 19,000 ש"ח עבור מיצג של כ-25 מ' של כסאות ריקים בכיכר, ובמהלך ההתדיינות הסכום הופחת ל-6,204 ש"ח. העירייה טוענת, כי התשלום נועד לכסות את ההוצאות שנגרמות כתוצאה מקיום ההפגנה. הבקשה להצטרף לדיון בערעור הוגשה בשם יואב גולדרינג, חבר מועצת עיריית תל אביב-יפו מטעם סיעת "עיר לכולנו" ויו"ר ועדת הביקורת של המועצה, ובשם האגודה לזכויות האזרח.

בבקשה טענו, כי לעירייה אין כל סמכות לגבות תשלום עבור השימוש בשטחים הציבוריים שבתחומה, וכי דרישת התשלום פוגעת בחופש הביטוי ובזכות להפגין – הסכומים הגבוהים שנקבעו על ידי העירייה עלולים להרתיע אנשים מלממש את חופש ההפגנה.

בעקבות הערעור הציגה עיריית תל אביב-יפו טיוטה של נוהל חדש, ולפיו מפגינים לא יחויבו בתשלום, אלא אם יבקשו שירותים מיוחדים. לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, יש בטיוטת הנוהל איזון ראוי בין הזכות להפגין לבין האינטרסים של העירייה. בינואר 2014 הגישה העירייה לבית המשפט את נוסח הנוהל שאושר. בעקבות זאת ביטל בית המשפט את פסק הדין של בית המשפט לעניינים מינהליים, והורה לעירייה להחזיר לעותרת, התנועה לאיכות השלטון, את תשלום ההוצאות בסך 10,000 ש"ח שפסק נגדה בית המשפט לעניינים מינהליים.

בקשה להצטרף כידידי בית המשפט

עמדת היועץ המשפטי לממשלה, מאי 2013

תגובת המערערת לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, יוני 2013

תגובת המשיבים להודעה מעודכנת מטעם המערערת, ספטמבר 2013

הודעה מעדכנת מטעם המשיבים, ינואר 2014

בקשה בהסכמה לצירוף מסמכים מטעם המבקשים להצטרף כידידי בית המשפט, ינואר 2014

פרוטוקול הדיון, 8.1.2014

פסק הדין, 8.1.2014
 
הודעות לעיתונות:

גרוניס: עיריית תל אביב לא צריכה לגבות תשלום עבור הפגנות בכיכר רבין, ינואר 2014

ביניש: התשלום שגובה עיריית ת"א ממפגינים מנופח ופוגע בחופש הביטוי, אוקטובר 2010
 
קישורים:

פניית האגודה ליועץ המשפטי של עיריית תל אביב-יפו בעניין דרישת תשלום עבור הפגנה בכיכר רבין, ינואר 2014

היועמ"ש: עיריית ת"א תגבה תשלום רק על הוצאות עודפות בהפגנות, הארץ, 24.5.2013

ביניש: מוזר שגובים כסף על הפגנות בכיכר רבין, ynet, 19.10.2010
 
בקשת ההצטרפות נכתבה בסיוע אן סוצ'יו

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: הזכות להפגין,זכויות אזרחיות,חופש הביטוי

סגור לתגובות.