מבקשי מקלט ופליטים

לאסור על שר הפנים לכלוא את מבקשי המקלט מסודן

צילום: תום רביבצילום: תום רביב

עת"ם (י-ם) 1726-10-12 פלוני נ' שר הפנים
עו"ד: עודד פלר (האגודה לזכויות האזרח), יונתן ברמן (הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן)

האגודה לזכויות האזרח, הקליניקה לזכויות מהגרים במרכז האקדמי למשפט ועסקים ברמת גן, מוקד סיוע לעובדים זרים, א.ס.ף, המרכז לקידום פליטים אפריקאים וקו לעובד, יחד עם שישה מבקשי מקלט מסודן, עתרו לבית המשפט המחוזי בירושלים בדרישה לאסור על שר הפנים, אלי ישי, לכלוא את הפליטים הסודנים. זאת בעקבות הודעתו של שר הפנים לתקשורת, כי על מבקשי המקלט הסודנים לעזוב את ישראל עד ליום 15.10.2012, שאם לא כן ייכלאו.

בעתירה נטען, כי המעצר האכזרי שעליו החליט שר הפנים הוא שרירותי,  משום שאין כיום כל אפשרות – משפטית ומעשית – להשיב את אזרחי סודן, בהם קורבנות רצח עם, לארצם. עוד נטען בעתירה, כי לשר הפנים כלל לא נמסרה סמכות בחוק להורות על מעצר לפי החוק למניעת הסתננות. סמכות זו נמסרה בחוק לשר הביטחון, והוא לא העבירה לשר הפנים. עוד נטען, כי אפילו היתה לשר הפנים סמכות שבשיקול דעת להורות כפי שהורה, הרי שהחלטתו אינה כדין. היא לא נועדה לתכלית ראויה, היא מפלה, שרירותית ובלתי הגונה, והפגיעה בזכויות יסוד, הנגרמת בגללה, אנושה וקיצונית בחומרתה.

בתגובה לעתירה הבהירה פרקליטות המדינה, כי חרף ההצהרה של שר הפנים לא נתקבלה החלטה על מעצר האזרחים הסודנים בישראל. לפיכך משכו הארגונים את עתירתם. בית המשפט רשם לפניו, מתוך הודעת הפרקליטות, כי לא ניתנה כל הנחיה אופרטיבית ולכן אין כל שינוי במצב הקיים, וככל שתתקבל החלטה אופרטיבית בנושא, היא תפורסם באתר האינטרנט של רשות האוכלוסין וההגירה, תפורסם בהודעה מטעם דוברת רשות האוכלוסין וההגירה וכן תישלח הודעה לארגוני זכויות אדם העוסקים בתחום, ותחילת ביצועה יושהה לתקופה של 30 ימים.

העתירה 

צו ארעי האוסר על מעצר מבקשי המקלט מסודן עד להחלטה אחרת, 11.10.2012

תגובת המדינה, אקטובר 2012

החלטת בית המשפט, 28.10.2012

 

הודעות לעיתונות:

מבקשי המקלט מסודן לא ייכלאו, הארגונים משכו את העתירה, אוקטובר 2012

הפרקליטות: שר הפנים פרסם ההודעה על מעצר הסודנים על דעתו, אוקטובר 2012

בית המשפט אסר על מעצר מבקשי המקלט מסודן עד להחלטה אחרת, אוקטובר 2012

עתירה: לאסור על שר הפנים לכלוא את מבקשי המקלט הסודנים, אוקטובר 2012

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,מבקשי מקלט ופליטים

סגור לתגובות.