גביית קנס ממי שדרכונו אבד או נגנב

בג"ץ 2651/09 האגודה לזכויות האזרח בישראל נגד שר הפנים

עו"ד: עודד פלר

 

האגודה עתרה לבג"ץ נגד תקנות חדשות של משרד הפנים, הקובעות כי במקרה שבו הדרכון "נגנב, אבד, הושמד או הושחת", תגיע האגרה על חידושו ל-1000 ש"ח, במקום התשלום הרגיל עבור הנפקת דרכון, העומד על סך 250 ש"ח. האגודה טוענת כי התוספת היא קנס, וכי כל עוד אבדן דרכון לא נקבע בחוק כעברה פלילית, למשרד הפנים אסור להטיל "קנסות" בגין אבדן דרכונים.

‏בעקבות העתירה הודיע משרד הפנים כי יפחית את האגרה ל-750 ש"ח, אך ועדת הכספים של הכנסת סירבה לאשר את הסכום, ודרשה להפחית את האגרה עוד. משרד הפנים נאלץ לשוב ולבחון את עמדתו, ולאחרונה הודיע על הפחתת האגרה במקרים של אובדן או גניבה לסך של 650 ש"ח.

בפסק הדין שניתן ביוני 2011 נחלקו שלושת שופטי בג"ץ בדעותיהם. השופט אדמונד לוי סבר שהאגרה הנוספת הינה קנס, ששר הפנים לא הוסמך להשיתו, ולכן יש להורות על ביטול התקנות. השופטת מרים נאור סברה שאין מדובר בקנס, אלא באגרה ששיעורה משקף גם אמצעי הרתעתי לגיטימי, ולכן אין לבטל את התקנות. השופט יורם דנציגר סבר, כי אמנם, ככלל, מותר לגבות אגרות שיכללו גם אלמנט הרתעתי, ואולם נוכח עליונותה של זכות היסוד לצאת מן הארץ, והתניית מימוש הזכות בתשלום האגרה הנוספת, האגרות אינן יכולות לכלול אלמנט הרתעתי זה, אלא רק תוספת עבור התשומות הנוספות הכרוכות בהנפקת דרכון בנסיבות אלה. משום כך, השופט דנציגר הורה על ביטול התקנות, ואולם השעה את הבטלות בשישה חודשים, וקבע, כי במהלך תקופה זו, עד להתקנתן של תקנות חדשות, יוכל משרד הפנים לגבות תוספת אגרה בנסיבות אלה בשיעור שנקבע טרם תיקון התקנות בשנת 2009. האגרה עבור דרכון חדש במקום דרכון שאבד או נגנב תעמוד בששת החודשים הקרובים על סך 530 ₪.

בשל חילוקי הדעות בין השופטים, ועל מנת שעמדתו של ראש ההרכב, השופט לוי, לא תכריע את הדין, הצטרפה השופטת נאור לתוצאה האופרטיבית שהציע השופט דנציגר. לפיכך, העתירה התקבלה על יסוד פסק דינו של השופט דנציגר.

העתירה

תשובת המדינה, מאי 2009

תגובת העותרת לתשובת המדינה, מאי 2009

הודעה משלימה מטעם המדינה, נובמבר 2009

תגובת העותרת להודעה המשלימה, נובמבר 2009

החלטה בבקשה לצו על תנאי ולצו ביניים, נובמבר 2009

צו על תנאי, נובמבר 2009

תשובת המדינה לצו על תנאי, אפריל 2010

עיקרי טיעון מטעם העותרת, אוקטובר 2010

פסק הדין

בקשה להבהרת פסק הדין, יוני 2011

החלטה בבקשה להבהרת פסק הדין, יוני 2011

 

הודעות לעיתונות:

בג"ץ קבע: משרד הפנים לא מוסמך לגבות תשלום של 1000 ש"ח עבור הנפקת דרכון, יוני 2011

‏אגרת חידוש דרכון במקום דרכון שאבד או נגנב – 650 ש"ח במקום 1000 ש"ח, מרץ 2010

‏ועדת הכספים: לא נתיר למשרד הפנים לקנוס את מי שאיבד דרכונו, דצמבר 2009

בג"ץ: לשקול לבטל הקנס עבור הנפקת דרכון חדש במקום דרכון שאבד או נגנב, אוקטובר 2009

האגודה עתרה לבג"ץ: למשרד הפנים אסור לגבות קנס ממי שדרכונו אבד או נגנב, מרץ 2009

 

קישורים
משרד הפנים מפחית התשלום להנפקת דרכון שאבד מ-1,000 ל-750 שקל, TheMarker, 3.11.09

  • LinkedIn
  • Twitter
  • Facebook
  • Print
  • email

תגיות:

קטגוריות: זכויות אזרחיות,חופש התנועה

סגור לתגובות.