חופש התנועה

הגעתם לארכיון המשפטי של האגודה לזכויות האזרח. לפוסטים חדשים הכנסו לאתר החדש שלנו.

חופש התנועה הוא זכות יסוד, ותנאי הכרחי למימושן של רוב זכויות היסוד האחרות. לכל אדם יש זכות לנוע באופן חופשי ברחבי המדינה, ללא מאסר, מעצר, הסגרה למדינה זרה או הגבלה אחרת של תנועותיו. חופש התנועה כולל גם את הזכות לצאת מהמדינה ולהיכנס אליה. ככלל, חופש התנועה של אזרחי ישראל מובטח. עם זאת מדאיג לראות כי במקרים שבהם נפגע חופש התנועה של אזרחים ושל תושבים ישראלים מדובר בדרך כלל בערבים.